Spring naar inhoud

Jelle Janssens

De eindejaarsantwoorden van Jelle Janssens (gemeenteraadslid Sp.A):

1. Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?

Er zijn verschillende gebeurtenissen die belangrijk zijn geweest in het voorbije jaar die vooral wijzen richting een polarisering van onze samenleving. Internationaal heb je de Koude Oorlog retoriek inzake Rusland en Noord-Korea. Trump die zijn eerste mandaatsjaar heeft afgerond en die er met zijn beleid in slaagt een wig te drijven in de Amerikaanse samenleving.

Interessant is de rol die de sociale media daarbij speelt - ook inzake verkiezingen. In plaats van mensen dichterbij te brengen, creëren sociale media 'bubbels' waarbij men enkel maar te zien krijgt wat men wenst te zien. Zo krijgen 'trollen" vrij spel, begint men te spreken over 'fake news' en polariseert men het publieke en politieke debat zonder naar een andere mening te willen - of in dit geval - kunnen luisteren. Als iedereen zich opsluit in zijn eigen grote gelijk, dan wordt onze samenleving stukje bij beetje afgebroken. Ook bij ons is er nog weinig plaats voor nuance. Denk hierbij aan de migratiecrisis, de (her)verdeling van de publieke middelen en de retoriek inzake terrorisme en de werking van onze veiligheidsdiensten (zeker in Brussel). De trend van de voorbije jaren is toch wel deze van een polarisering.

2. Wat vindt u het beste en wat het slechtste radio- en /of tv-programma van 2017?

Geen idee, want ik moet toegeven dat ik weinig tv heb gekeken (de kindjes leggen er beslag op). Wel heb ik dit jaar Radio 1 ontdekt en hoewel de muziek mij niet altijd even sterk bevalt (smaken verschillen), brengen de radiomakers goede reportages met veel diepgang en gerichte vragen.

3. Wat vindt u het beste boek/toneelstuk/concert en wat de beste film/cd van 2017?

Ook hier moet ik toegeven geen idee te hebben. Ik volg geen trends. Ik heb goede boeken gelezen dit jaar, maar ze werden allemaal voor 2017 gepubliceerd. Idem voor films en CD's. Wel heb ik een aantal boeken gelezen dit jaar die zeer de moeite waard zijn zoals de Geverfde Vogel van Kosinski en De Eigen Dood van Nadas. Beide boeken houden ons een spiegel voor wat ik sterk waardeer

4. Wie wenst u wat toe voor 2018 (ten goede of ten kwade)?

Het vermogen om in wat men doet geluk te vinden en te behouden

Share Button