Spring naar inhoud

Dirk Vanholme

We schotelden ook schepen Dirk Vanholme enkele eindejaarsvragen voor:

1° Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?

Op het internationale forum is de dreiging van een nucleaire wedloop in gang gezet door Noord-Korea en met groot gemak gevolgd door president Trump een in het oog springende en gevaarlijke trend. De afkalving van het kalifaat IS is dan een positieve evolutie in het Midden Oosten, wat niet betekent dat de rust daar volledig terug gekeerd is.
Daarnaast kan het ook niemand ontgaan dat de “vertwittering” van de media de verhaasting van onze samenleving beïnvloed. Daardoor worden ideeën en opinies in een zo verkorte en ongenuanceerde vorm de wereld ingestuurd. Pas achteraf komt men tot de vaststelling wat die uitspraken soms teweeg brengen.

2° Wat vindt u het beste en wat het slechtste radio- en /of tv-programma van 2017?

Laten we hier vooral de positieve kant van die media belichten. Nederlandstalig drama zoals Tabula Rasa en Beau Séjour (wat een contradictio in terminis) hebben mij inhoudelijk wel kunnen boeien. Als ontspanning kan ik wel genieten van “De slimste mens”.
Ook het programma “Thomas speelt het hard” was opmerkelijk als promotie voor de klassieke muziek. Niet zozeer door het spel van Thomas zelf, maar vooral wat er achter de schermen gepresteerd wordt door die top musici, soms tot 8 u per dag oefenen om toch maar dat ene meesterwerk te kunnen spelen.

3° Wat vindt u het beste boek/toneelstuk/concert en wat de beste film/cd van 2017?

Dit jaar onder ander Oorlog en Terpentijn gelezen van Stefaan Hertmans. Geheel gevat in het teken van 100 jaar WO I, doet het boek zeker zijn reputatie alle eer aan.
Daarnaast heeft Pier en Oceaan van Oek de Jong, voor velen waarschijnlijk onbekend maar wel winnaar van de Gouden Boekenprijs 2013, me aangenaam verrast.
Onlangs ben ik ook naar het toneelstuk Faust geweest, maar in een actuele versie geschreven en geregisseerd door mijn zoon. Best de moeite waard!

4° Wie wenst u wat toe voor 2018 (ten goede of ten kwade)?

Algemeen zou ik wensen dat alle mensen wat minder op zich zelf zouden gekeerd zijn.
Veel mensen wens ik de ontdekking van het fietsen toe, zowel naar recreatief als naar functioneel gebruik.
Wensen voor een goede gezondheid mogen natuurlijk ook niet ontbreken.

Share Button