Spring naar inhoud

Op zaterdag 1 september zendt Jess FM van 10.00 tot 18.00 uur live uit tijdens de Wieltjesfeesten in Menen.

De mobiele radiostudio staat ter hoogte van Fresh 21 in de Rijselstraat in Menen.

Van 13.00 tot 14.00 uur staat er een interview met de lijsttrekkers op het programma: Martine Fournier (CD&V), Renaat Vandenbulcke (N-VA), Eddy Lust (Open VLD), Patrick Roose (Sp.A), Philippe Mingels (Groen), Mieke Vandriessche vervangt Peter Degand (PVDA) en ? (Vlaams Belang).

Hoe was hun zomervakantie? Hoe is de lijstvorming verlopen? Hoe zal er campagne gevoerd worden? En ... wat wordt de inzet van de verkiezingen in Menen?

Te beluisteren via FM 89.9 of online via www.jessfm.be of live ter hoogte van onze mobiele radiostudio.

Share Button

Sp.a Menen heeft met Patrick Roose een nieuwe lijsttrekker, een top 10 met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar en 19 op 31 kandidaten die zich voor de eerste keer voorstellen aan de kiezer.

"sp.a wil de inwoners betrekken in het stadsbeleid, vraagt om samen te besturen voor en met iedereen en laat keuzes over aan wijken en comités. De stad is en moet van iedereen zijn. “Wat goed is voor alle inwoners, is goed voor Menen” moet opnieuw de leidraad worden in het stadhuis. De sp.a haalde haar mosterd uit de vele huisbezoeken die ze al 5 jaar doet en succesvolle participatieprojecten uit andere steden. Ze wil investeren in de mobiliteit en aangename publieke ruimten zodat de stad properder en aantrekkelijker wordt voor de inwoners en bezoekers. Kinderen en senioren moeten beiden hun plaatsje vinden en zich veilig op straat kunnen begeven. Niemand mag zich achtergelaten voelen, de aanpak van de (kinder)armoede is voor sp.a een topprioriteit en ook senioren mogen niet de dupe worden van hun zorgkosten", aldus Patrick Roose.

De kandidatenlijst van Sp.A ziet er als volgt uit:

De 45-jarige burgerlijk ingenieur-teamleader en OCMW-raadslid Patrick Roose trekt de lijst, bijgestaan door fractieleider en diensthoofd activering Angelique Declercq en professor criminologie Jelle Janssens op 2 en 3. Op 4 staat nieuwkomer Sofie Moerkerke, zij is actief in de armoedebestrijding als brugfiguur in het onderwijs.

Het jongste gemeenteraadslid Kasper Vandecasteele is dakwerker en staat op 5 gevolgd door student verpleegkunde Oceân Vanderhispallie die op 14 oktober met haar 19 jaar de jongste Meense kandidaat wordt. Jeugdanimator Silina Verhaeghe staat op 7 en Semir Muhovic op 8 is student maatschappelijke veiligheid. De groep van jongeren wordt afgesloten met arts Yasmien Depaepe (9) en verpleger Florent Haese (10).

Op 11 staat Bond Moyson-bediende Sylviane Duthois die ook haar collega’s Lindsay Vandenberghe (kantoorverantwoordelijke in Waregem) op 16 en nieuwkomer Ivan Gardedieu (27°plaats), de financieel directeur van Bond Moyson WVL op de lijst ziet staan.

Café-uitbater Lorenzo Naert van de Cosmopolitie in de Stationsstraat wil de problematiek van de stationswijk onder de aandacht brengen op 12. Het dossier van Menen-West ligt teamleider Dirk Mortier (13°plaats) uit de Bloemenwijk nauw aan het hart. Voor kapster Anneke Bucket is haar 14° plaats een symbolische keuze en warm eerbetoon aan haar overleden echtgenoot die ooit OCMW-raadslid was. Marnix Vancauwenberghe (15° plaats) is voorzitter van wandelclub “12 uren van Lauwe” en gewezen vakbondsafgevaardigde bij Bekaert.

Vrijwillig brandweerman Geert Verhaeghe op 17 was vroeger ook vakbondsafgevaardigde bij Van de Wiele en nu bruggepensioneerd en heeft oog voor de uitdagingen op vlak van veiligheid en leefbaarheid. OCMW maatschappelijk werkster activering Stephanie Behaegels neemt de 18° plaats op zich. Op 19 vinden we groenwerker en vakbondsdélégué Patrick Watteyn.

Virginie Van Den Hoeck (20) is de penningmeester van de sp.a-afdeling en reisagente van beroep. Gepensioneerd leerkracht Christian Honraedt uit Ons Dorp staat op 21, gevolgd door verkoopster Lesley Seys (22) die samen met haar gezin heel actief is in o.a Lauwe Koerse.

Postbode Martin Kuypers (23) is niet enkel vakbondsafgevaardigde bij bpost maar ook heel gekend als DJ Martin. Nadine Werbrouck op de 24° plaats is actief in de gemeenteschool Barthel. Jean-Marie Lambrecht op 25 is de voorzitter van de S-Plus afdeling uit Lauwe, lid van de Ouderenraad en haalde meermaals het nieuws met zijn initiatieven tegen de onbetaalbare ligdagprijzen in de Meense OCMW woonzorgcentra. Afdelingsoverste bij firma Louis de Poortere Christa Deman uit Lauwe komt op de 26ste plaats.

Ivan Gardedieu op 27 wordt gevolgd door een blok van uittredende mandatarissen met gemeenteraadslid Caroline Garreyn (onderwijzeres buitengewoon onderwijs) op 28 en OCMW raadslid Christine Depaepe (gewezen ACOD voorzitster Menen, gepensioneerd medewerker woonzorgcentrum Sint-Gerardus) op 29. Lijstduwers zijn OCMW raadslid Guy Blancke (30) en sp.a partijvoorzitter en gemeenteraadslid Herman Ponnet (31).

Share Button

N-VA heeft een volledige lijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in Menen:

1.Renaat Vandenbulcke
2.Griet Vanryckegem
3.Nik De Clercq
4.Ann Roose
5.Yngvild Ingels
6.Lianna Mkrtchyan
7.Virginie Breye
8.Carl Castelein
9.Delphine Deleu
10.Philippe Bille
11.Filip Elgers
12.Othello Vansteenkiste
13.Chéronne Vinquier
14.Filiep Vandecasteele
15.Malika Ameraouy
16.Nathalie Declercq
17.Davy Debal
18.Sara Vilain
19.Pieter Boudry
20.Tabitha Pinceel
21.Jerry Sonck
22.Ulrike Swyngedauw
23.Lorenzo Feys
24.Véronique Vanacker
25.Peter Debaere
26.Heidi Cardoen
27.Johan Declercq
28.Dini Carrette
29.Marleen De Tollenaere
30.Frank Vanryckeghem
31.Dirk Vanholme

"Op 9 juli maakten wij 25 namen bekend die N-VA Menen vertegenwoordigen als kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
De volledige lijst werd deze avond voorgesteld tijdens het startmoment van de campagne. Met de slogan “Veilig thuis in een welvarend Menen”trekken wij enthousiast naar de inwoners. De drie V’s voor Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vlaams zijn de kenwoorden die ons verhaal voor Menen belichamen. We blijven gaan voor een consequent en kordaat bestuur. Zo werken wegraag verder aan een mooie toekomst voor onze stad.15 nieuwe kandidaten stappen enthousiast mee met N-VA Menen", aldus lijsttrekker Renaat Vandenbulcke.

"16 vrouwen en 15 mannen stellen zich kandidaat om er voluit voor te gaan. De gemiddelde leeftijd van onze lijst is 45 jaar. 20 kandidaten uit Menen, 8 uit Lauwe en 3 uit Rekkem staan garant voor alle inwoners. We combineren jeugdig enthousiasme, een frisse kijk op het beleid met bestuurservaring en een gezond realisme.

In 2013 stapten wij met N-VA mee in het bestuur van de stad. De kracht van verandering is al duidelijk zichtbaar. Om de hoognodige langetermijnverandering voor Menen te kunnen garanderen, rekenen wij op de steun van de kiezers om zes jaar keihard verder te werken".

Share Button

Naar alle waarschijnlijkheid zal het Vlaams Belang ook in Menen terug deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Eddy Vandendriessche wordt wellicht lijsttrekker.

In 2012 behaalde de partij in Menen 5,3 % van de stemmen wat 1 gemeenteraadszetel (via Claude Lecointere) opleverde.

Met de slogan 'Eerst onze mensen' trekt het Vlaams Belang op 14 oktober naar de kiezer.

“Net zoals een ouder het welzijn van zijn kind op de eerste plaats zet, dient de overheid dat de doen voor haar burgers”, aldus de nationale partijvoorzitter Tom Van Grieken.

"Onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is de ambitie van het Vlaams Belang voor 14 oktober. Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaal zekerheidsmodel. Iedereen die de nationaliteit verwerft, onze taal leert, onze culturele gewoonten en onze fundamentele waarden deelt, maakt integraal deel uit van onze gemeenschap. Voor het Vlaams Belang komen zij op de eerste plaats", gaat Van Grieken verder in het persbericht.

Share Button

Jeugdraad De Klinke biedt de jongeren de kans vragen te stellen aan politici van de verschillende partijen in Menen.

Jongeren (en ouderen) kunnen hun vragen aan de politici doorsturen naar de jeugdraad. Elke week kiest de jeugdraad een vraag uit en stuurt deze door naar de politici. Zij krijgen de kans een antwoord te formuleren op de vraag aan de hand van een filmpje, hun antwoorden worden gebundeld in één filmpje.

Dit is de montage van de eerste vraag: Zijn er genoeg uitgaansmogelijkheden in Menen voor alle jongeren? Filmpje politici over uitgaansmogelijkheden in Menen

Share Button

"Voor de eerste keer in de geschiedenis van Groen Menen (eerder Agalev Menen) kunnen we meedelen dat we met een volle lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen trekken", zegt lijsttrekker Philippe Mingels.

We doen dat met 16 mannen en 15 vrouwen onder leiding van Philippe Mingels, Karolien Poot en Jan Verbrugge. Philippe geniet in Menen vooral bekendheid door zijn onvermoeibare inzet als gemeenteraadslid. Karolien werkt als sociaal assistent bij het OCMW van Wevelgem en Jan is professioneel actief als ondersteuner van jeugdhuizen. Dat is een zeer actueel thema in Menen.

Dat trio kreeg tijdens de Algemene Vergadering van 16 mei laatstleden de unanieme steun om de lijst te trekken. Zetelend gemeenteraadslid en woordvoerder van Groen Philippe Mingels fungeert als lijsttrekker. Karolien Poot uit Menen neemt de 2de plaats op de lijst voor haar rekening en Jan Verbrugge uit Lauwe vult de 3de plaats in. An Maes, voormalig OCMW-raadslid, werd door diezelfde Algemene Vergadering aangeduid als lijstduwer.

Drie van de vier kandidaten, die in 2012 op de kartellijst stonden, staan vandaag opnieuw op de lijst: Philippe trekt de lijst, net zoals hij dat ook al tijdens de verkiezingen van 2006 deed. Dat gebeurde toen weliswaar met een lijst van 23 kandidaten. We hadden toen amper 20 stemmen tekort om de zetel die we in 2000 verloren waren, opnieuw binnen te halen. Tania Descheemaeker staat op plaats 28; afdelingsvoorzitter en lid van de Politieke Raad Geert Puype staat op plaats 29. De vierde groene kandidaat was Rita Decramer, van wie we het overlijden sinds 26 augustus 2014 betreuren. We weten zeker dat Rita vandaag hier vandaag heel enthousiast zou zijn geweest.

We schuiven 22 kandidaten naar voren, die wonen in de deelgemeente Menen; 8 van onze kandidaten wonen in Lauwe en 1 kandidaat woont in Rekkem. Geert Vanneste, de enige kandidaat die op vandaag in Rekkem woont. Hij is een zeer ervaren rot in het politieke vak want eind jaren 80 nog provincieraadslid voor Agalev en samen met onder meer Philippe Mingels, Geert Puype, Koenraad Descheemaeker (plaats 9; geen familie van Tania) en Lut Vergote (plaats 22) één van de stichters van onze politieke werking in Menen. Zij zijn niet de enige die ervaring hebben met verkiezingen. Rik Libbrecht (plaats 13), Abdel Razik Abdelmoniem (plaats 15), Jozef Smets (plaats 17), Virginia Licata (plaats 20) stonden al eerder op onze lijst. Voor Nathalie Vanessche (plaats 10) en Veerle Vanden Bosch (plaats 24) is het ook niet hun eerste keer dat ze kandidaat zijn voor Groen. Zij hebben al geproefd van verkiezingen in respectievelijk Zwevegem en Tielt.

Voor 22 kandidaten is het de allereerste keer dat ze deelnemen aan de verkiezingen. Daarvan staan er 2 in de top 3 en 6 in de top 10. Groen hanteert, zoals gebruikelijk, een open lijst om naar de verkiezingen te trekken. Dat betekent dat lidmaatschap van Groen geen voorwaarde is om als kandidaat voor Groen te fungeren. 19 kandidaten zijn vandaag als lid geregistreerd.

We hebben verschillende kandidaten op onze lijst met een bijzonder sterke band met de Barakken. Het zijn mensen die er wonen, werken, een belangrijk deel van hun leven hebben doorgebracht of nog heel veel contacten hebben. De Barakken is een wijk waarvoor Groen in het bijzonder aandacht vraagt. Karolien Poot, Katia Dezutter (plaats 4), Guy Soenen (plaats 7); Cindy Bougeâtre (plaats 18); Alain Delrue (plaats 23); Bernard Demeulenaere (plaats 25) en Tania Descheemaeker staan garant voor die bijzondere aandacht voor de Barakken.

Die aandacht voor de stad en zorg voor het welzijn van de Menenaar in het algemeen typeert ook verschillende andere kandidaten op onze lijst. Jozef Smets (plaats 17) is een gepensioneerde stadswacht. Hij was al meerdere keren kandidaat voor Groen. Hij wordt op onze lijst voorafgegaan door Brigitte Vander Steen (plaats 16), die vandaag actief is als stadswacht.

Goede zorg is een kernwaarde van Groen. Dat kunnen we trouwens afleiden uit het aantal kandidaten die uit de zorg of de sociale sector komen. Naast Karolien en Tania die in het sociaal werk zitten zijn er ook Marieke Uleyn (plaats 8) en Nathalie Vanessche Ze zijn beiden actief in de psychiatrische zorgverlening; Lucrèce Vervaeke (plaats 14) is een gepensioneerde vroedvrouw-verpleegkundige. Cindy Bougeâtre (plaats 18) is nachtverpleegster op de cardiologie en Virginia Licata (plaats 20) is actief in de buitenschoolse opvang. Lut Vergote is onder meer actief als psychologe.
We verwelkomen vandaag niet enkel mensen uit wat bekend staat als traditionele groene sectoren. We zijn bijzonder blij dat arbeiders en mensen met een technisch beroep zich in het groene verhaal herkennen. We kijken daarvoor vooral naar Guy Soenen, lasser; Geert Leenknecht (plaats 21), magazijnier; Freddy Crombez (plaats 27) en Koenraad Descheemaeker, beide IT-ers; Alain Delrue, monteur van industriële, elektrische installaties en Bernard Demeulenaere, schrijnwerker-plaatser.

Groen staat voor een lokale overheid die vertrouwen geeft aan zijn ambtenaren en garant staat voor een goede omkadering van het personeel. Jozef Rosseel (plaats 19) heeft een groot deel van zijn actieve loopbaan als ambtenaar in het stadhuis gewerkt. Hij heeft onder verschillende Menense coalities gediend en wil zich vandaag als groene kandidaat profileren omdat – en dat is zijn motivatie - Groen nodig is in Menen.
Groen zet zich ook in op een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd en is een grote pleitbezorger van een goede sociale zekerheid. We zijn dan ook bijzonder trots dat verschillende kandidaten met syndicale ervaring lokaal de stap naar Groen hebben gezet. Dan kijken we in het bijzonder naar Guy Soenen, Freddy Crombez (plaats 27) en Geert Leenknecht, die respectievelijk met het ACV en het ABVV gelinkt zijn.

Groen wordt dikwijls gezien als de partij van de jeugd; van de toekomst… en dat klopt ook. Maar dat belet niet dat er zich veel gepensioneerden geroepen voelen om de lijst te vervoegen. Menen heeft een oudere bevolking dan de ons omliggende gemeenten. Dat zien we ook op de lijst. Ouderen willen dat ook de volgende generaties – hun kinderen en kleinkinderen - van een goede toekomst kunnen genieten. We tellen in totaal zeven gepensioneerden in onze rangen.

Onze oudste kandidaat is Michel Lagae uit Lauwe. Het is de eerste keer dat Michel meedoet aan verkiezingen. Hij staat op de 11de plaats. Ondanks zijn hoge leeftijd is Michel en zijn rijkgevuld leven – Michel werd in 1960 als paracommando gedropt boven Congo - niet te evenaren als het over engagement en kennis aangaande zorg voor ons openbaar groen gaat. Met zijn 81 jaar is Michel net geteld 60 jaar ouder dan Steffi Willemyn uit Menen. Steffi is studente en onze jongste kandidaat. Gezien haar leeftijd is ze uiteraard ook een nieuwkomer. Zij staat op de 12de plaats.

Groen is als vanouds de pleitbezorger voor meer groen, aandacht voor open ruimte en natuurbehoud, voor dierenwelzijn, voor eerlijk en gezond voedsel, voor milieuzorg en een mobiliteit op mensenmaat. Dat zit in ons DNA en dat is ook het geval bij Katia Dezutter, Emilie Gelaude (plaats 6), die werkt bij het Instituut Natuur en Bosonderzoek; Rik Libbrecht die actief is bij Natuurpunt, Abdel Razik Abdelmoniem (plaats 15), een dierenarts met Egyptische roots; Geert Leenknecht, die herborist is; Heidi Vanlerberghe (plaats 26), natuur- en dierenliefhebber en Michel Van Luchene die decennialang de bio-winkel De Groene Weide in de Grote Molenstraat in Lauwe heeft gerund. Hij is een pionier op dat vlak en sympathiseert al minstens even lang met Groen Menen Michel heeft uiteindelijk toch de stap gezet om zich ook als kandidaat te profileren. Hij vroeg en kreeg de 30ste plaats.
Ik denk dat hiermee alle namen van onze kandidaten bekend zijn gemaakt. We zijn heel trots op die bende. We beseffen dat er makkelijker uitdagingen bestaan dan zich outen als groene kandidaat in Menen. Het vraagt lef om dat te doen. Maar het feit dat het durf vraagt, bewijst ook dat het nodig is. Menen heeft Groen nodig om de omslag naar duurzaamheid te realiseren.

Nog eentje voor de statistieken. We sturen 2 twintigers; 5 dertigers; 2 veertigers; 11 vijftigers; 9 zestigers; 1 zeventiger en 1 tachtiger de campagne in. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten op onze lijst is 52 jaar en 11 maanden. We ronden af naar 53 jaar… dat is dan ongeveer 1 jaar jonger dan de leeftijd van onze lijsttrekker.

Philippe Mingels heeft de voorbije zes jaar de gemeenteraad gekleurd met meer dan 200 pertinente vragen en tussenkomsten, die vaak tot bijzonder geanimeerde debatten hebben geleid. Herinner u o.a. zijn tussenkomsten omtrent de tevredenheidsenquête, die de huidige meerderheid uiteindelijk moest terugtrekken en eigenlijk een belangrijke verandering teweeg bracht in de relatie meerderheid-oppositie. De meerderheid achtte zich niet langer onfeilbaar of onaantastbaar en er groeide meer onderling respect. Dan toch bij de meesten. Herinner ook zijn niet aflatende pleidooien voor een duurzame: lees groene en fietsvriendelijke en veilige stad. We zijn ervan overtuigd dat die volgehouden inspanningen voor de Meense kiezers niet onopgemerkt zijn gebleven. Met Karolien en Jan willen we twee jonge talenten en gedreven kandidaten in stelling brengen. Karolien en Jan zijn respectievelijk in Menen en Lauwe verweven met het verenigingsleven. Het is onze hoop en bedoeling dat die drie toppers vanaf januari 2019 een inhoudelijk sterke groene fractie in de gemeenteraad zullen vormen.

Groen Menen blaakt van enthousiasme en ziet met veel vertrouwen de verkiezingen van 14 oktober tegemoet. We stonden er nog nooit zo goed voor! We gaan een sterke campagne voeren en hopen en rekenen op het vertrouwen van de Menenaars. De toekomst zal groen zijn!

De volledige lijst:

1 Philippe Mingels
2 Karolien Poot
3 Jan Verbrugge
4 Dezutter Katia
5 Geert Vanneste
6 Emilie Gelaude
7 Guy Soenen
8 Marieke Uleyn
9 Koen Descheemaeker
10 Nathalie Vanessche
11 Michel Lagae
12 Steffi Willemyns
13 Rik Libbrecht
14 Lucrèce Vervaeke
15 Abdel Razik Abdelmoniem
16 Brigitte Vander Steen
17 Jozef Smets
18 Cindy Bougeätre
19 Jozef Rosseel
20 Virginia Licata
21 Geert Leenknecht
22 Lut Vergote
23 Alain Delrue
24 Veerle Van Den Bosch
25 Bernard Demeulenaere
26 Heidi Vanlerberghe
27 Freddy Crombez
28 Tania Descheemaeker
29 Geert Puype
30 Michel Van Luchene
31 An Maes

Share Button

De actiegroep 'De Alerte Koekuit kan en wil zich niet neerleggen bij de beslissing van de bestendige deputatie in het dossier "Bedrijventerrein Menen-Wervik" waarbij de zone Menen-West als locatie werd aangeduid.

"Omdat het openbaar onderzoek sinds 6 augustus tot 5 oktober loopt vonden wij dat het tijd is voor actie", aldus Filip Verfaille. "Er wordt de komende week een folder verspreid met een stand van zaken en er zal een oproep voor een volksvergadering in september gebeuren. Hierbij zullen zowel technici als politici (gemeentelijk en provinciaal) uitgenodigd worden".

Share Button

PvdA neemt met 16 kandidaten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Menen.

Lijsttrekker Peter Degand bevestigde aan de redactie van Menenkiest2018 dat er 16 kandidaten op de lijst zullen staan. Het gaat om Peter Degand, Rudy Nuytten, Farana Akhtar, Dave Bulcke, Caroline Couwet, Sonia Debusschere, Christophe Fossez, Lieve Pottelancie, Wilfried Quatanne, Heidi Saelens, Mario Vancoillie, Sylvie Vandekerckhove, Mieke Vandriessche, Stefaan Vanhaute, Lindsay Verschaeve en Eric Willaert.

De rangorde en het programma worden op de Wieltjesfeesten bekendgemaakt.

Mieke Vandriessche staat ook op de Provenciale Lijst en voor de regio Ieper-Westhoek zullen ook Inge Vantomme en Pascal Mulle uit Geluwe-Wervik op de provincielijst staan.

Op woensdag 15 augustus stond de lokale partij met de www.manifiesta.be–bar op de braderie rommelmarkt Ons Dorp in Menen.

Share Button

Groen Menen heeft lijst met 31 kandidaten klaar

Half mei maakten we al bekend dat de algemene vergadering van Groen Menen unaniem Philippe Mingels als lijsttrekker had aangeduid, Karolien Poot uit Menen en Jan Verbrugge uit Lauwe respectievelijk de tweede en de derde plaats had toegewezen en An Maes, voormalig OCMW-raadslid uit Menen, als lijstduwer had bevestigd.

Op maandag 20 augustus stelt Groen de volledige lijst met 31 kandidaten voor.

Afgelopen woensdag was een delegatie van Groen aanwezig op de braderie op Ons Dorp (Foto: Mario Durieu).

Op de foto herkennen we: Koenraad Descheemaeker, Rik Libbrecht, Virginia Licata, Lut Vergote, Geert Puype, Jozef Rosseel, An Maes, Jozef Smets, Tania Descheemaeker, Geert Leenknecht, Demeulenaere Bernard, Heidi Vanlerberghe, Karolien Poot, Guy Soenen en Philippe Mingels.

Share Button

Met Patrick Roose koos Sp.a al voor een nieuwe lijsttrekker, hij wordt op 14 oktober bijgestaan door een heel jonge top-10 op de lijst.

“Sp.a Menen beloofde de kaart van de vernieuwing te trekken en we houden woord”, verklaart Patrick Roose.

“Door 6 jongeren in de top 10 te plaatsen wordt een krachtig signaal gegeven dat onze partij een duidelijke stem wenst te geven aan de jeugd. Vandaag is sp.a al het jongste team in de gemeenteraad en na de verkiezingen willen we dat met overtuiging blijven. De gemiddelde leeftijd van de top 10 van de lijst is slechts 31 jaar, de totale lijst eindigt op 46 jaar.

We kiezen bewust voor mensen die specifiek op hun expertise zich willen inzetten om onze stad warmer te maken. “We zijn niet groen achter ons oren, integendeel deze lijst wil de toekomst van onze stad in handen nemen”, weet lijsttrekker Patrick Roose.

"Dat Sofie Moerkerke de lijst zou versterken was al enige tijd gekend. Ze gaat vanop de 4de plaats de uitdaging aan om haar dagdagelijkse strijd tegen kinderarmoede ook in haar thuisstad bovenaan de politieke agenda te zetten. Als sp.a-afdeling onderschrijven we deze opdracht voor de volle 100%.

Trekker bij de jongeren is natuurlijk huidig gemeenteraadslid Kasper Vandecasteele die de 5de plaats op de sp.a lijst inneemt. Hij zette zich afgelopen jaren met veel gedrevenheid in om de jeugddossiers hoog op de politieke agenda te krijgen in Menen en dat met veel succes voor de jeugdlokalen. Kasper is dakwerker en volgde de sp.academy samen met beloftevolle jongeren uit alle windstreken van Vlaanderen. Binnenkort maakt hij zijn team van Meense jongeren bekend die samen met hem de verdere vernieuwing van sp.a en de Meense politiek zullen vormgeven".

Share Button