Spring naar inhoud

Directeur Binnenlandse Zaken bij Minister Jan Jambon, mevrouw Yngvild Ingels, is kandidaat voor N-VA Menen.

Eind vorig jaar werden de lijsttrekkers voor N VA, Renaat Vandenbulcke en Griet Vanryckegem aangekondigd, alsook lijstduwer Dirk Vanholme.
N VA Menen stelt op maandag 9 juli officieel de N VA lijst voor om 20 uur in de Statie (Vrijheidsboomplaats) in Lauwe. Maar vandaag wordt al een tipje van de sluier opgelicht met drie ‘nieuwe’ namen. De eerste twee zijn gemeenteraadslid Nik De Clercq en OCMW raadslid Ann Roose. Nik en Ann zullen nieuwkomer Yngvild Ingels introduceren in het lokale beleid en ondersteunen haar visie op een kordaat veiligheidsbeleid.

Yngvild Ingels: “Veiligheid is en blijft een speerpunt voor N-VA. Een inwoner moet zich veilig voelen! Kies voor bestuur met een gecoördineerde preventieve én doeltreffende reactieve aanpak.”

Yngvild is afkomstig uit Lauwe (dochter van Eric Ingels, oud VU-kandidaat) en na een aantal omzwervingen woont ze sinds 2012 terug in Lauwe. Ze studeerde sociologie aan de Universiteit Gent. Na een eerste werkervaring in het Rode Kruis-opvangcentrum in Menen, kwam ze bij het Crisis- en Coördinatiecentrum van de Regering terecht als projectleider noodplanning en crisisbeheer. Veiligheid in de ruime zin van het woord en de samenwerking tussen de verschillende disciplines werden haar stokpaardjes. Van overstromingen tot nucleaire noodsituaties, voedselcrisissen, de Mexicaanse Griep, terrorisme, etc. De diversiteit van onderwerpen zorgden ervoor dat ze een brede kennis en bijhorend netwerk kon opbouwen binnen het veiligheidsapparaat. In 2014 waagde ze de sprong naar het kabinet van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Eerst als adviseur crisismanagement, later als adjunct-kabinetschef voor de cel Binnenlandse Zaken. De laatste jaren is ze voornamelijk bezig met private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en Be Alert. Ze is ook Regeringscommissaris voor de NV ASTRID, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

Veiligheid is en blijft een speerpunt voor N VA. Het is een essentiële taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burger veilig is en zich ook veilig voelt en dit zowel door een gecoördineerde preventieve als doeltreffende reactieve aanpak. We streven naar een integraal veiligheidsbeleid waarbij de veiligheidsdiensten optimaal samenwerken en waarbij we ook als inwoner mee bouwen aan een veilig Menen. Schaalvergroting voor een efficiëntere politiezorg, maar blijvend inzetten op intensievere wijkwerking. Statistieken tonen aan dat de aanwezigheid van politie in het straatbeeld de criminaliteitscijfers doet dalen. Meer blauw op straat zorgt er voor dat politieagenten onmiddellijk aanspreekbaar zijn en hierbij hun signaalfunctie optimaal kunnen vervullen.

Nik De Clercq:
“Efficiënte inzet van politie in de wijk en in de straat is belangrijk. Blauw meer op straat zorgt voor dalende criminaliteitscijfers. N-VA wil de wijkagent weer veel meer als aanspreekpunt inzetten voor de Menenaars.”

De voorbije jaren zorgde een kordate aanpak en bilaterale afspraken met Frankrijk voor een daling van de grenscriminaliteit. De opgedreven camerabewaking op cruciale punten in onze stad zorgde niet alleen voor een afschrikeffect, maar het helpt onze veiligheidsdiensten ook bij het opsporen van daders. Het nieuw wettelijk kader zal er voor zorgen dat de camerabeelden nog veel meer gebruikt zullen worden.
Dankzij een recent wetgevend initiatief zullen we in de toekomst beter kunnen inzetten op bestuurlijke handhaving. Hierdoor krijgen malafide handelszaken geen kans meer om zich te nestelen in het regulier economische weefsel van onze stad.

N-VA zet sterk in op burgerparticipatie, ook inzake veiligheid. Zo zijn er bijvoorbeeld de buurtinformatienetwerken. Deze structurele informatie-uitwisseling tussen woonwijken en de lokale politie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Ook een digitaal meldpunt bij de lokale politie faciliteert de interactie met de burger.

De communicatie tussen burger en overheid is cruciaal. Wanneer de burger geconfronteerd wordt met een noodsituatie wil hij/zij snel de juiste hulp krijgen en voldoende geïnformeerd worden. Met de app 112 heb je als het ware de hulpdiensten in je binnenzak. Je hoeft niet meer te vertellen waar je bent, de locatie en enkele andere nuttige gegevens zijn automatisch zichtbaar voor de noodcentrale. Via Be-alert kunnen de inwoners van Menen geïnformeerd worden over bijvoorbeeld een zware brand waarbij wordt aangeraden om de ramen en deuren dicht te houden.
Al deze tools moeten leiden tot meer ‘samenredzaamheid’ en dus meer veiligheid.

Ann Roose: “Met een BIN of buurtinformatienetwerk verhoog je de sociale controle en de gedeelde zorg voor onze buren en onze straat. Informatie uit de wijk rechtstreeks en snel melden bij de politie, kan onze veiligheid enkel verhogen. N-VA kiest voor de digitale tools app112 en Be-Alert: alle hulpdiensten in onze binnenzak en snelle info bij problemen.”

Vandaag kiest Yngvild dus om zich ook lokaal te engageren als kandidaat op de N VA lijst. "Ik wil iets terug doen en mijn ervaring ter beschikking stellen voor een warm en veilig Menen. Bij de N VA ploeg van Menen voelt het een beetje als thuiskomen en het is een blij weerzien met oude bekenden."

Share Button

Op zondag 1 juli is Patrick Roose, lijsttrekker Sp.A Menen de centrale gast bij Jess FM.

Hoe ver staat Sp.A met de lijstvorming? Heeft Patrick Roose de mabitie om burgemeester te worden? Welk zetelaantal zal realistisch worden voor Sp.A? Worden de ligdagprijzen van de OCMW-woonzorgcentra een breekpunt voor Sp.A? Hoe wordt de voorbije oppositiekuur geëvalueerd? Welke balans kan er gemaakt worden na 6 jaar bestuur door CD&V, Open VLD en N-VA?

Heel wat vragen en antwoorden. Zondag tussen 12.00 en 13.00 uur te beluisteren via Jess FM op FM 89.9.

Beluister online reeds een fragment uit het interview:

Share Button

Zondagvoormiddag werden de 31 kandidaten bij Open VLD Menen voorgesteld.

Lijsttrekker wordt opnieuw Eddy Lust die met duidelijke ambities naar de kiezer trekt: burgemeester worden. Schepenen Mieke Syssauw en Tom Vlaeminck staan op plaats 2 en 3. Stefanie Platteau staat op de 4de plaats. OCMW-raadslid Marleen Becarren is de 5de kandidate op de lijst.

Jody Schuermans (17de plaats, zelfstandige), Jeremy Vandoorne (18de plaats, acteur Studio 100), Dries Defossez (7de plaats, voorzitter Vaste Vuist), Alex Vanthournout (6de plaats, broer van CD&V-gemeenteraadslid Eric Vanthournout) en Ruth Vanhaezebrouck (28ste plaats, zus van ereburger Hein Vanhaezebrouck) opvallende nieuwe kandidaten bij Open VLD Menen.

Michel Ponseele wordt lijstduwer.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1 Eddy Lust
2 Mieke Syssauw
3 Tom Vlaeminck
4 Stefanie Platteau
5 Marleen Becarren
6 Alex Vanthournout
7 Dries Defossez
8 Lorian Develter
9 Valerie Vlaminck
10 Tommy Porte
11 Stan Roose
12 Jana Taelman
13 Claire Platteau
14 Zeno Verschaeve
15 Ben Windels
16 Fran D'Haeyere
17 Jody Schuermans
18 Jeremy Vandoorne
19 Benoit Houssin
20 Véronique Ducastel
21 Veronique Dewildeman
22 Stefaan Breyne
23 Xavier Cheneau
24 Natacha Beaucarne
25 Carine Desmet
26 Glenn Vanthournout
27 Joost Staelens
28 Ruth Vanhaezebrouck
29 Kathy Mistiaen
30 Jean-Marie Ghesquière
31 Michel Ponseele

Share Button

Op zondag 24 juni is Eddy Lust (Open VLD) de Zondaggast bij Jess FM.

Het interview is te beluisteren via FM 89.9 en www.jessfm.be. Nadien kan je het interview integraal beluisteren via www.menenkiest2018.be.

Beluister online reeds een fragment uit het interview:

Share Button

Vrijdagavond werd Eddy Lust voorgesteld als de lijsttrekker voor Open VLD. Tijdens de persvoorstelling stak hij zijn ambities niet onder stoelen of banken: burgemeester worden.

Lees hieronder de persmededeling van Eddy Lust:

"In de voorbije zes jaar was Open VLD de motor voor een beter beleid in Menen-Lauwe-Rekkem. Maar het is duidelijk dat er nog heel wat problemen moeten aangepakt worden.

We staan voor een periode met zeer grote uitdagingen. Het is dus belangrijk dat het beleid niet alleen doorgezet, maar ook nog extra versterkt wordt. Indien de kiezer het wenst maak ik mij 100% vrij om vanaf 2019 om het stadsbestuur te leiden als burgemeester.

Ik ben met éénparigheid van stemmen als eerste schepen opnieuw door Open VLD aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

In 2007 werd ik voorzitter van de lokale partij.

In 2012 stond ik voor het eerst op een lijst, meteen als lijsttrekker, en haalde 1.313 naamstemmen. De volledig vernieuwde partij zette met 5 zetels een mooie score neer.

Met Open VLD hadden wij de ambitie om het schip van het stadsbestuur terug vlot te krijgen, na het verlammende geruzie binnen het vorige bestuur.

Onder impuls van Open VLD wordt sinds 2013 een nieuw beleid gevoerd in Menen, Lauwe en Rekkem. Er waait een nieuwe wind, die komaf maakt met het minder goede imago dat onze stad bezat. Er zijn reeds zichtbare resultaten, maar het is voor ons nog niet genoeg.

Ook morgen moet Open VLD de motor blijven van de vernieuwing in het stadsbestuur.

Ik ben klaar om nog sterker door te gaan en zal me dan ook volledig vrij maken voor deze job.

Ik stop op het einde van het jaar mijn professionele activiteiten en kies, indien de kiezer het wil, om hun burgemeester te worden.
In het huidge stadsbestuur lag Open VLD aan de basis van een nieuwe dynamiek.

Enkele voorbeelden van de vele inspanningen tijdens de huidige legislatuur.

De stadsfinanciën werden op orde gezet, zonder één eurolastenverhoging. Dit was een eis van Open VLD.

Nieuwe renovatie-en slooppremies hebben er voor gezorgd dat geleidelijk aan verloederde woningen gerenoveerd of
vervangen worden. Tegelijk werden nog nooit zoveel nieuwe bouwvergunningen afgeleverd in onze stad als vandaag.Overal op ons grondgebied worden nieuwe woningen en appartementen gebouwd.

De criminaliteit blijft een serieus werkpunt.De cijfers zijn dalend, dit o.a. dank zij de camera's, onder meer camera's met nummerplaatherkenning, die op voorstel van Open VLD werden geplaatst. Maar het is nog niet voldoende. Het veiligheidsgevoel, vooral dan in Menen zelf, is er niet echt. Een speerpunt in ons programma voor de komende verkiezingen.

Ik heb altijd beweerd dat Menen nooit meer dé winkelstad wordt, maar dat Menen een gezellig stadje moeten worden aan de Leie, waar iedereen zijn plaats moet krijgen.De troeven zijn aanwezig. Ook hier is de kentering al ingezet, zie nieuwe horeca-zaken in het centrum.

De Leiewerken worden dé uitdaging voor de volgende legislatuur. Ook hier lanceerde Open VLD het idee om een Masterplan Menen 2030 op te maken. Een visie voor de toekomst. Tijdens deze legislatuur maakten we reeds werk van jobs in eigen stad.

Ik denk hierbij aan:
- de realisatie van LAR-Zuid, een dossier dat reeds meer dan 10
jaar geblokkeerd was.
- Menen-Oost datis uitverkocht.
- De site Bramier in Lauwe is in ontwerp voor aanleg.
- De Tybersite is in volle ontwikkeling.
- Menen-West: de provinciale deputatie neemt eind deze maand een beslissing omtrent de locatie.

Bedrijven die zich in onze stad willen vestigen of uitbreiden kregen voor het eerst een eigen aanspreekpunt in het stadhuis, door de oprichting van een dienst lokale economie die voorheen niet was.

Realisaties tijdens deze legislatuur:
- Ontwikkeling Lauwe-aan de Leie = een enorme boost voor de lokale handel.
- Nieuwe brandweerkazerne, op vraag van Open VLD gebouwd op Menen Oost.
- Park Ter Walle
- Het OC in Lauwe, na tientallen jaren getikketak is nu in volle opbouw

Mijn bevoegdheden Sport :
- Uitbreiding sporthal Lauwe
- Werken op de Vauban (kunststofveld + nieuwe looppiste)
- Nieuwe finse piste in Lauwe
- Een veroud erd sportpatrimonium wordt stap voor stap aangepakt.
- Ook voor de volleybalzaal zijn budgetten vastgeklikt en zal ik er over waken dat dit aangepakt wordt.

Méér dan ooit worden mensen die moeten aankloppen bij het OCMW niet alleen ondersteund maar ook begeleid om terug op eigen benen te staan en een job te vinden.

Ondanks de grote instroom van asielzoekers in ons land en waarvan ook Menen niet gespaard bleef, zijn we er met het OCMW in geslaagd heel wat meer mensen te activeren.

We zijn trots op het schitterende nieuwe woonzorgcentrum Andante in Menen en bouwen aan het nieuwe woonzorgcentrum Ceres in Lauwe.

Een betere sociale mix, betere woningen, een bloeiend handelscentrum, méér jobs in eigen stad, gezonde financiën: het zijn allemaal zaken waaraan op langere termijn nog harder moet gewerkt worden.

Het slechtste wat Menen, Lauwe en Rekkem kan overkomen,
is dat de klok teruggedraaid zou worden.

De nieuwe dynamiek mag niet onderbroken worden. Open VLD is de enige garantie dat het beleid verder gaat in dezelfde richting, en dat we morgen nog veel méér resultaten zullen zien.

Daarom sta ik klaar om door te gaan, met een stevige ploeg kandidaten, en met een gedurfd programma dat nog verder gaat dan wat vandaag is gerealiseerd want het werk is niet af, en we zijn nog verre van waar we moeten zijn met onze stad.

Op het Blauw Zomerfeest op zondag 24 juni maakt Open VLD de volledige lijst bekend. Nu al geven we mee dat een belangrijke klemtoon ligt op de jeugd, zowel door de prominente aanwezigheid van een grote groep jonge kandidaten op de lijst, als door een programma dat rechtuit kiest voor wat de stad aantrekkelijker maakt voor jonge mensen.

Ook in het verleden heb ik bewezen dat jongeren kansen krijgen bij Open VLD, dat wordt morgen nog méér het geval. Graag stel ik u nu al onze jongste kandidaat voor lijst voor, nl.Claire Platteau 19 jaar. Een jonge dame die midden in de jeugdwerking staat en haar stem wil drukken voor de jeugd in Menen, Lauwe en Rekkem".

Share Button

CD&V maakte zaterdagavond als eerste partij in Menen de volledige lijst met 31 kandidaten bekend.15 kandidaten nemen voor het eerst deel aan de verkiezingen. De lijst telt 17 kandidaten uit Menen, 9 uit Lauwe en 5 uit Rekkem.

Huidig burgemeester Martine Fournier zal zoals verwacht opnieuw de lijst trekken. Schepen Laurent Coppens staat op de tweede plaats. Nieuwkomer Ruben Soens krijgt meteen de derde plaats. Op 4 vinden we schepen Caroline Bonte en op 5 gemeenteraadslid Vincent Durmortier.

Lisa Maxy, kabinetsmedewerkster van de burgemeester, krijgt de 6de plaats net voor OCMW-raadslid Fre Vandamme (7).

Verder maken ook Dorine Lemant (8), Sylvianne Scherpereel (9) en lokale voorzitter Peter Depoot (10), Toon Demyttenaere (11), Julie Roussel (12), Koen Depaemelaere (13), Rene Opsommer (14), Lieve Valcke (15), Elsje Verhoeven (16) en Bart Vandeweghe (17) deel uit van de lijst.

Een opvallende nieuwe naam is die van Jelle Van de Wiele (18de plaats). Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog kandidaat bij Open Stad.

Ook Peggy Coeman (19), Eric Vanthournout (20), Christine Bulcaen (21), Herwig Vrijsen (22) en Joan Vander Beken (23) zijn kandidaat.

Cd&V verwelkomt onderaan de lijst meerdere nieuwe kandidaten o.a.Maarten Desodt (24), Jochen Degreef (25), Casandra Vens (26), Celma Godhino (27) is de jongste kandidaat, Natascha Beke (28) en Christa Cambier (29).

Willy Ugille staat op de 30ste plaats en voormalig schepen Berenice Bogaert (oudste kandidaat) wordt lijstduwer.

Huidig gemeenteraadsvoorzitter Sven Callewaert, OCMW-raadslid Katrien Dousy en gemeenteraadslid Chantal Deman zijn geen kandidaat meer.

Foto: Paulette Wydoodt

Share Button

Op zondag 3 juni 2018 was Martine Fournier De Zondaggast bij Jess FM.

Op welke verwezenlijkingen is Martine Fourier trots als burgemeester? Waar moeten de accenten de komende 6 jaar gelegd worden? Hoe gaat Martine Fournier om met de geruchten over een coalitiewissel in Menen? Was er in 2012 een voorakkoord? Hoe heeft ze de oppositie ervaren? Heeft e oppositie het de huidige bestuursploeg moeilijk gemaakt? Hoe reageert ze op de wensen van enkele belangengroepen (Unizo, jeugdbewegingen, ...)? Welke coalitiemogelijkheden zullen er volgens Martine Fournier mogelijk zijn? Wanneer zal er sprake zijn van een duidelijk mandaat van de kiezer? Houdt Martine Fournier rekening met een oppositiekuur voor CD&V?

Herbluister online het interview:

Share Button