Spring naar inhoud

Enkele maanden geleden lanceerde Jean-Francois Lecompte een filmpje op facebook om kandidaten voor NIEUW te rekruteren. Er werden meerdere pogingen ondernomen om terug een lijst samen te stellen, zonder resultaat echter. Het ziet er naar uit dat NIEUW definitief zal ontbonden worden. Het enige gemeenteraadslid voor NIEUW Virginie Breye had verkennende gesprekken met andere partijen, maar heeft vooralsnog geen politiek onderdak gevonden.

Ondertussen circuleert in de Menense politieke wandelgangen ook de naam van Eddy Schelstraete. Er zouden contacten zijn met verschillende partijen.

Karl Debuck kreeg ondertussen te horen dat een terugkeer naar Sp.A niet mogelijk is. Hij laat de situatie even rusten.

Wordt vervolgd ... .

Share Button

Een terugkeer van Karl Debuck (gemeenteraadslid Open Stad) naar Sp.A zal niet aan de orde zijn. Na interne aftoetsing heeft Sp.A heeft een standpunt ingenomen. De gevoeligheden na de breuk in 2010 bleken nog te groot. Concreet: Karl Debuck zal dus niet op de lijst van Sp.A staan.

De partij werkt ondertussen verder aan de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. De partij viert op dinsdag 1 mei samen met ABVV en Bond Moyson het feest van de arbeid met o.a. een 1 mei-stoet doorheen de centrumstraten van Menen.

Wat de politieke toekomst van Karl Debuck zal worden, is voorlopig nog onduidelijkheid (Open Stad komt niet meer op). Hij zal de situatie even laten rusten.

Share Button

De Standaard bracht het profiel van de stad Menen in kaart.

Dit zijn de voornaamste conclusies:

Sterktes

- Slechts een minderheid van de Menenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
- Er zijn 11,25 plaatsen per honderd senioren in Meense woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 7,79.

Zwaktes

- Menenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
- De politie registreerde meer diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.
- Slechts een minderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de stad aanbiedt.
- Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
- Leerlingen in Meense basisscholen hebben gemiddeld meer leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
- Hier zijn minder mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
- Menen is armer dan de rest van Vlaanderen: de gemiddelde inwoner geeft op zijn belastingaangifte € 19.143 aan.
- 0,72% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,34%.
- 27% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is minder dan gemiddeld in Vlaanderen.
- Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Share Button

Voorlopig heeft gemeenteraadslid Karl Debuck (Open Stad) nog geen politiek onderdak gevonden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Menen.

Vast staat dat Open Stad niet meer opkomt. Open Stad werd tijdens de vorige legislatuur opgericht nadat het tot een interne breuk was gekomen binnen Sp.A. De partij behaalde met Karl Debuck en Rudy Nuytten in 2012 twee verkozenen. Sp.A moest bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vier zetels inleveren.

Rudy Nuytten zal kandidaat zijn bij PVDA. De toekomst van raadslid Karl Debuck is voorlopig nog onduidelijk. Een overstap naar PVDA lijkt niet aan de orde. Er is in ieder geval geen toenadering geweest tussen Karl Debuck en PVDA. In eerdere krantenartikels liet Karl Debuck weten dat hij terug beschikbaar is en als socialist terug de hand wil reiken naar Sp.A.
In de Menense politieke wandelgangen klinkt het dat er op initiatief van nationaal partijvoorzitter John Crombez recent gesprekken gevoerd werden om na te gaan of een terugkeer naar Sp.A mogelijk is of niet.

Vanuit zijn vakantie in Oostenrijk hield Karl Debuck het bij een korte reactie: “Voor mij was een terugkeer altijd bespreekbaar”.

Bij Sp.A kregen we te horen dat “een eventuele terugkeer nu nog niet aan de orde is”.
De vraag zal wellicht zijn of de achterban van Sp.A de breuk van 8 jaar geleden heeft verteerd en of de wonden geheeld zijn. De vraag is ook of Karl Debuck binnen de vernieuwing die Sp.A de voorbije jaren heeft doorgevoerd een rol van betekenis kan spelen. Karl Debuck behaalde in 2012 509 voorkeurstemmen, hij was eerder ook 12 jaar schepen voor Sp.A, waarvan de laatste 2 jaar zonder bevoegdheid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Share Button