Spring naar inhoud

Karolien Poot en Guy Soenen zetten samen de stap naar de Menense politiek. Dat doen ze naar eigen zeggen niet zomaar. Ze kiezen weloverwogen en tegelijk resoluut voor Groen.

Guy is arbeider en syndicalist. Karolien is sociaal assistent bij het OCMW van Wevelgem. Ze wonen allebei in de Barakken. Beiden zijn verankerd in het Menense verenigingsleven. Ze zijn ondermeer als muzikant verbonden met de Volksharmonie St.-Jozef.

Guy en Karolien hebben nooit eerder hun sympathie voor Groen openbaar bekendgemaakt. Vandaag doen ze dat wel en geven ze meteen te kennen dat ze kandidaat zijn voor Groen in oktober 2018.

Guy Soenen: "Ik volg de lokale politiek al jaren, hetzij van op een zekere afstand. Sinds Philippe Mingels in de gemeenteraad zetelt, is mijn interesse alleen maar toegenomen. Hij ként zijn dossiers en zijn stijl en engagement bevallen me wel. Toen hij me de eerste keer vroeg om mee op de kar te springen, was ik zowel aangenaam verrast als bijzonder onzeker. Intussen heb ik de knoop doorgehakt en wil ik mijn schouders zetten onder het Groene verhaal in Menen. Dat ik dat onder meer samen met Karolien mag en kan doen, maakt het allemaal extra interessant en spannend."

Karolien Poot: "Ik ben me ervan bewust dat onze omgeving bijzonder fragiel is, dat we het aan onszelf verplicht zijn om er zorg voor te dragen. Klimaatverandering,verkeersveiligheid en mobiliteit: het zijn voor mij – als moeder van drie – geen holle begrippen, maar items die me echt bezighouden. Ik vind bijvoorbeeld dat er in Menen meer mag worden ingezet op een veiliger fietsinfrastructuur en dat er in elke wijk voldoende groen moet zijn. Groen heeft een optimistische boodschap: "We kunnen er samen iets aan doen." Dat spreekt me wel aan. Maar toen Philippe me aanbood om de partij te vervoegen, heb ik toch getwijfeld. Zelf aan politiek doen... dat stond niet meteen op mijn to do-lijstje.Maar sinds ik de beslissing genomen heb, zie ik er wel naar uit om samen met Philippe, Guy en iedereen die voluit voor Groen kiest, de handen uit de mouwen te steken voor een leefbare stad. Ik heb er zin in!”

Bron: persbericht Groen

Share Button

Peter Degand woordvoerder PVDA Menen gaf voor Menenkiest2018 zijn visie over de zelfevaluatie van het stadsbestuur over de beleidsdoelstellingen.

Menenkiest2018: Hoe reageert PVDA op de doorlichting die het stadsbestuur heeft gehouden over de beleidsdoelstellingen?

Peter Degand: “Laten we beginnen met ‘durven bijsturen’. Ik heb de indruk dat men door zichzelf 95% te geven dat men het laatste jaar van de legislatuur op zijn lauweren wil rusten... Ja, er zijn dingen buiten de beleidsambities opgenomen zoals realisatie brandweerkazerne Menen-Oost, hondenloopweide Preshoekbos, maar hoeft men nu al te stoppen?

Ook heel wat zaken zijn het resultaat van geplande investeringen van vorige legislatuur ( CC Lauwe, Woonzorgcentra, Park Ter Walle). En over het % op hun eigen rapport… had ik ook maar toen ik in Sint-Joris studeerde zo’n rapport mogen maken…

Er zijn intussen nieuwe dingen die ons zorgen baren: zoals de plannen Technische dienst in al zijn aspecten weg te halen uit het centrum naar de hoek van de Buurtweg en de Dadizelestraat, dus het ongebruikte stuk Stedelijke begraafplaats (is dit geen ‘rust’plaats?), in plaats bijv. Menen-Oost te gebruiken?

Maar als ik wat meer in detail ga zien merk ik, samen met Sp.a, en Groen!, dat bij heel wat intenties met moeite de helft van de punten zijn uitgevoerd. “

Menenkiest2018: Over welke zaken heb je het concreet?

Peter Degand: “In het begin van legislatuur stelden we al vast dat in de gehele nota met geen woord sprake was van armoede (toen ik nog hielp bij Koepel Armoedebestrijding), ontwikkelingssamenwerking…

Meer blauw op straat? Het aantal fulltime equivalenten blijft echter rond hetzelfde draaien. Wanneer zetten we in op, preventie, investeringen in buurt? Het in goede banen leiden van het zwaar verkeer en de controle erop?

Men wou ook lang parkeren koppelen aan het ter beschikking stellen van fietsen. Men zou ook voorzien in oplaadpalen, waar zijn die ‘verstopt’? En voor het parkeren moet men wijs geraken uit de verschillende systemen… .

Het zwaarste dat we zullen mogen dragen is het Masterplan Leiewerken, 1 miljoen begroten zonder te weten wat het totale kostenplaatje zal zijn. Is dit is de rode loper voor de zogenoemde investeerder? Terwijl we de betrokken bewoners alleen het ‘bos’ injagen.

De groeiende leegstand die toeneemt, de vervuiling en het desolate van de stadskern… dit lossen we niet op met een studie maar door participatie van onderuit, met de bewoners, handelaars en caféhouders.

Het klachtenpunt waarvan sprake slaat enkel op milieu en gezondheid. Kan er niet een simpel meldpunt (voor de niet-internetgebruiker een meldkaart) voorzien worden op de website van de stad, waar de burger zijn klacht kan onderbrengen.

Daarnaast werd ik kwaad, naast het feit dat ik vaststelde dat de afschaffing van de onderhoudsplicht voor de kinderen van woonzorgcentrumklanten te niet gedaan werd, dat men nu efficiëntiewinsten tracht te maken op de kap van deze bewoners, die nota bene de duurste ligdagprijs van betalen van 58,40 euro of 21316 euro/jaar.
Wie heeft er zulk hoog pensioen, wetende dat de regering en meerderheidspartijen nog de aanval inzet op die pensioenen? PVDA startte daarom de (petitie)campagne: http://www.blijfvanonspensioen.be/

Gisteren zag ik wel in het Serge Bertenpark het ontwikkelen van een mooi speeltuig, ik dacht spontaan aan het lied ‘ Zing, Lach, Speel, Vecht, rouw, … en bewonder’… Stop met rapporten voor jezelf te maken en maak van onze stad, een deugddoende stad om in te leven.”

Menenkiest2018: PVDA zal in Menen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe gaan jullie het concreet aanpakken?

Peter Degand: “PVDA Menen zal de komende weken aanwezig zijn op het terrein. We gaan een lijst indienen en een programma opstellen dat de neerslag zal zijn van onze enquêtes en aanwezigheid op straat, in de buurten om dit te vertalen naar de komende legislatuur!”

Share Button

De oppositie reageerde vrij kritisch op de zelfevaluatie van de 100 beleidsdoelstellingen. We vroegen een reactie aan schepen Tom Vlaeminck (Open VLD).

Menenkiest2018: Hoe gaat Open VLD met deze kritiek om?

Tom Vlaeminck: “De kritiek van de oppositie vind ik wat kort door de bocht. Er was vooral kritiek op de methodiek en niet zozeer op het inhoudelijke aspect heb ik de indruk.

We hebben inderdaad geïnvesteerd in bakstenen, maar dat betekent dat je ook investeert in mensen. De investeringen waren broodnodig om vernieuwing vooruit te helpen en op die manier ook in mensen te kunnen investeren.
De aftoetsing van de beleidsdoelstellingen gebeurde via overleg in het schepencollege. We hebben grondig de doelstellingen geëvalueerd om te kunnen bepalen of we geen zaken vergeten zijn of precies te kunnen aantonen dat we zaken in beweging hebben gezet.

Naast de 100 beleidsdoelstellingen zijn we echter ook nog bezig met heel wat andere zaken. Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld bijzonder trots dat we de eenmaking van de huisvestingsmaatschappijen hebben gerealiseerd. Dit staat echter niet expliciet in de beleidsnota.

Menenkiest2018: Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was Open VLD de eerste partij die zijn lijsttrekker bekend maakte. Nu is er nog geen duidelijkheid wie de lijst zal trekken?

Tom Vlaeminck: “Inzake de lijststrekker is de interne en officiële procedure nog aan het lopen. Ten vroegste op de bestuursvergadering in november zou er eventueel een stemming kunnen zijn over de lijsttrekker. Maar daarom wordt de naam nog niet vrijgegeven. Het is dan aan de lijsttrekker om zijn/haar campagne te bepalen, o.a. de bekendmaking.

De vorige keer moesten we als oppositiepartij campagne voeren. Als beleidspartij heb je wat meer ademruimte om de campagne op gang te trekken.”

Menenkiest2018: Is Tom Vlaeminck kandidaat lijsttrekker?

Tom Vlaeminck: “Welke personen zich al dan niet kandidaat gesteld hebben, is een interne aangelegenheid. Ik wens de interne procedure te respecteren. Van zodra er duidelijkheid is wie er de lijst zal trekken, zal het partijbestuur van Open VLD Menen uitgebreid communiceren.”

Menenkiest2018: In 2012 leek het een uitgemaakte zaak welke partijen een coalitie zouden vormen. In Wervik zeggen de huidige meerderheidspartijen luidop met elkaar verder in zee te willen als de kiezer het toelaat. In Menen zijn deze signalen minder uitdrukkelijk. Mogen we stellen dat de verkiezingen en vooral de coalitiesamenstelling deze keer minder voorspelbaar zullen zijn in Menen?

Tom Vlaeminck: “ Open VLD wenst in eerste instantie het huidige beleid tot het einde van de legislatuur correct uit te voeren. Op 14 oktober is de kiezer terug aan het woord. Het politiek landschap in Menen is in de aanloop naar de verkiezingen zeker al anders dan in 2012. De vraag is ook of de nationale trends zullen merkbaar zijn in het stemgedrag van de Menense kiezer. Wij wensen als partij net zoals de huidige beleidsperiode te werken rond een sterk inhoudelijk kader. Iedere beleidsperiode heeft andere accenten.”

Menenkiest2018: Gaat Open VLD enkel voor beleidsdeelname of ook voor de burgemeestersjerp?

Tom Vlaeminck: “We wensen zeker opnieuw deel uit te maken van de meerderheid. En laten we niet flauw doen, iedere lijsttrekker is automatisch ook kandidaat-burgemeester. Het is echter afwachten hoe de partijen en ook de lijsttrekkers onderling zich op 14 oktober 2018 zich ten op zichte van elkaar zullen verhouden.”

Share Button

Oppositieraadslid Virgnie Breye (NIEUW) gaf voor Menenkiest2018 haar analyse over het werk van de huidige meerderheid.

“Onder het mom van het masterplan wordt naar mijn mening te veel op de lange baan geschoven die had kunnen worden aangepakt.

Er zijn mooie realisaties geweest,alles afbreken zou te gemakkelijk zijn.

Intelligente camera’s hebben er voor gezorgd dat de politiediensten efficiënter en gerichter kunnen werken en dat de pakkans van criminelen werd vergroot;wat de veiligheid op ons grondgebied alleen maar ten goede komt! Buurgemeenten zijn jaloers op ons cameraschild!

Wat de bloeiende stad betreft, zijn er te veel gemiste kansen! Als het parkeerbeleid rekening zou houden met de noden van de handel in het centrum dan zou het betalend parkeren worden afgevoerd.Verschillende suggesties betreffende mobiliteit werden afgewimpeld of op de lange baan geschoven om dan in het kader van het masterplan volledig onbespreekbaar te worden.

Door de onteigeningen verdwijnen grote volkstrekkers(die ook geen waardige herlokalisatie krijgen),vdus zal het winkelcentrum De Barakken op sterven na dood zijn ... .

De tijd dringt om de overblijvende handel de nodige zuurstof toe te dienen!

Het toerismebeleid versterken in samenwerking met de plaatselijke handel is op hun (lees:coalitie) manier,een triestige en onmogelijk uit te voeren taak.

Het kangoeroewonen is in Menen nog niet aan de orde gekomen. Wat is de reden hiervoor om het niet te doen?Ik betreur dit ten zeerste. Er is ook in onze stad nood aan zorgwonen.

Bij de aanvang van de legislatuur werd benadrukt dat profiteurs zouden worden aangepakt ten voordele van de mensen die echt hulp kunnen gebruiken,maar het oprichten van een fraudecel om OCMW-misbruik tegen te gaan is tot nu toe uitgebleven. Wel moeten we vaststellen dat de voedselpakketbedeling in 3 jaar tijd met 50% is toegenomen.

De afstand tussen de attente burger en de politie blijft te groot. De terreurdreiging zal de komende jaren niet direct verdwijnen, dus moet hier NU dringend werk van worden gemaakt.

Een centraal,hedendaags klachtenpunt waar klachten en problemen allerhande kunnen worden gemeld en die worden doorgegeven aan de bevoegde dienst.

Uit de oppositie werden veel suggesties gebracht, die altijd werden meegenomen maar heel weinig werden uitgewerkt.

Ook stel ik vast als ik de doelstellingen bekijk,dat bepaalde zaken er niet meer echt toe doen,gezien de maatschappelijke veranderingen.’

Share Button

Menenkiest2018 vroeg ook aan OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) een reactie over de evaluatie van beleidsnota.

"Bij de aanvang van de bestuursperiode heeft N-VA enthousiast meegewerkt aan het opstellen van een ambitienota. Heel wat van onze programmapunten werden ook opgenomen in deze nota. In de voorbije jaar hebben onze mandatarissen ook heel hard hun best gedaan om de ambitienota te realiseren.

Recent werd een tweede evaluatie gehouden van dit "100 punten plan".

Globaal zijn wij tevreden met de realisaties van de grote meerderheid van de punten. We zijn er ons bewust van dat het beoordelen ervan niet altijd gemakkelijk is en soms voor interpretatie vatbaar is. Sommige punten zijn ook moeilijk meetbaar. Soms mag het doen van inspanningen al als een grote stap vooruit worden gezien.

In ieder geval zijn er in de voorbije jaren serieuze stappen vooruit gezet.

In het komende jaar zullen wij verder ons best doen", aldus Renaat Vandenbulcke.

Share Button

Burgemeester Martine Fournier reageerde tijdens de gemeenteraad op de kritiek die ze van de oppositie kreeg over de beleidsnota en de zelfevaluatie van de doelstellingen.

"We zijn wel tevreden over wat we bereikt hebben", zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V). "Het is een goed en transparant werkdocument. 100 concrete acties, helemaal niet algemeen. We hebben inderdaad een aantal projecten begraven, zoals het maken van de brandweerkazerne aan het Leopoldsplein. Er zijn ook nieuwe dossiers die terug opgestart zijn. Park Ter walle, het OC in Lauwe bijvoorbeeld.

"Investeren in stenen betekent net dat we ook investeren in mensen. Sommige van de 100 punten zijn heel concreet en kunnen afgevinkt worden, andere zijn lopend. Zoals veiligheid en huisvesting. Die zullen nooit 100% af zijn."

Bron: KW online

Share Button

Tijdens de recente gemeenteraad in Menen nam oppositieraadslid Angelique Declercq (Sp.A) de zelfevaluatie van het stadsbestuur over de 100 beleidsdoelstellingen op de korrel.

Angelique Declercq:
“Hoewel de burgemeester vindt dat de coalitie de voorbije 5 jaar schitterend werk heeft geleverd, zijn wij als fractie toch een andere mening toegedaan.

Voor de modale Menenaar was de deze beleidsperiode en zeker het begin ervan allesbehalve rozengeur en maneschijn.

Tijdens het eerste jaar werd er hoofdzakelijk werk gemaakt van het ontmantelen van realisaties, of begraven van op stapel staande projecten uit de vorige legislatuur. Besparingen die hoofdzakelijk vielen in de sector jeugd, cultuur en welzijn. Van het schrappen van –gesubsidieerde- projecten tot het afschaffen van tussenkomsten voor kansengroepen en het optrekken van prijzen voor dienstverlening.

Wonder boven wonder werd het geweer eind 2014 van schouder gewisseld. De stad kon weer gaan investeren, echter wel vooral in stenen en niet in mensen, maar tegen 18 zou iedereen de snoeiharde politiek toch wel vergeten zijn.

Vorige week was er voor de tweede keer een goed nieuws show met de realisaties van de ambitienota. Het 100 puntenplan waarvan sp.a-Groen bij het begin van de legislatuur zei dat het een allesbehalve ambitieuze nota was, werd bewierookt… Iets afschaffen en dan afvinken bij “optimalisatie” en jezelf op de borst kloppen…, regelgeving van de hogere overheid volgen en dat noteren als realisatie…. Waren de opmerkingen die we toen maakten.

Na 2 jaar waren reeds 90% van de doelstellingen gerealiseerd. Achteraf moest de burgemeester echter toegeven dat dit niet allemaal even hard klopte. Wij onderzochten een aantal doelstellingen en de burgemeester moest schoorvoetend toegeven dat er toch wel een en ander rooskleuriger werd voorgesteld dan het in realiteit was. Een doelstelling realiseren kon voor sommige dingen al met één vergadering.

We zijn ondertussen drie jaar verder, en hopelijk ook drie jaar wijzer. Graag zouden wij als gemeenteraad vernemen hoe het stadsbestuur aan deze realisaties komt, wat zijn de indicatoren die er achter schuilen? Hoe komt men aan die 95%? En vooral wie of wat bepaalt of een doelstelling gerealiseerd is?”

Share Button

In een persbericht gaf burgemeester Martine Fournier (CD&V) aan dat de huidige coalitie (CD&V, N-VA en Open VLD) 95% van de beleidsdoelstellingen heeft bereikt of opgestart.

Menenkiest2018 sprokkelt de komende week reacties bij de verschillende partijen over deze zelfevaluatie. We starten bij oppositiepartij Groen.

Menenkiest2018: Hoe reageert oppositiepartij Groen op deze zelfevaluatie door het stadsbestuur?

Philippe Mingels: “Deze coalitie heeft vrijwel meteen na haar aanstelling in 2013 een ambitienota met 100 doelstellingen aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Verleden week - een jaar voor de lokale verkiezingen van 2018 - heeft ze zichzelf geëvalueerd en met een stalinistische score bedacht. 95 % behalen op 100. Het is niet aan iedereen gegeven om zo ongecompliceerd in het politieke leven te staan.
Het is trouwens niet de eerste keer dat deze coalitie zichzelf ontdoet van elke vorm van zelfkritiek en zelfverzekerd of arrogant - aan u de keuze - op de borst klopt. Twee jaar geleden pakte dit stadsbestuur al uit met een eerste uiterst bedenkelijke evaluatie van haar eigen beleid. Ze klokte toen al af op 90 %.
Ik kan alleen vaststellen dat deze meerderheid weinig heeft geluisterd naar de terechte opmerkingen, die we ter gelegenheid van de voorstelling van de ambitienota en de eerste zelfevaluatie hebben overgemaakt. Daarom is het belangrijk om ze nog eens mee te geven. Ofwel scheelt er iets aan de doelstellingen, die in 2013 voorop gesteld werden. Ofwel is de zelfevaluatie op een bedenkelijke manier gebeurd?”

Menenkiest2018: Wat is de kritiek van Groen dan concreet?

Philippe Mingels: “Voor deze analyse ga ik niet in op de manier waarop de huidige meerderheid in het begin van deze legislatuur, verschillende vroegere realisaties en projecten die in de pipeline zaten, heeft afgevoerd of begraven. Die besparingsoperaties zijn in hoofdzaak in de domeinen jeugd, cultuur en welzijn gevallen. Ze hadden zelfs niet de bedoeling te besparen, maar eerder om het besparingsargument kunstmatig aan te dikken. Om daarna met eigen bleke versies van wat voorafging de Menenaars te overtuigen van hun beste bedoelingen. “Zomer” werd “Salto” en soortgelijke oefeningen. Het is bijvoorbeeld onmogelijk - zelf voor de aandachtige lezer of een politiek geoefend oog - om het schrappen van gesubsidieerde projecten en de tussenkomsten voor kansengroepen of het optrekken van de prijzen voor de dienstverlening te associeren met één of meerdere doelstellingen uit de ambitienota. Die concrete maatregelen werden immers niet nominatief aangegeven in de 100 doelstellingen. Er zijn eigenlijk bijzonder weinig doelstellingen die voldoende concreet geformuleerd zijn.”

“Die vaststelling brengt ons eigenlijk meteen naar de fundamenten van onze kritiek ten aanzien van de 100 doelstellingen en de recente evaluatie. Doelstellingen worden geacht eenduidig en meetbaar te zijn. Het moet duidelijk zijn dat gebrekkig geformuleerde doelstellingen alleen maar aanleiding geven tot een even bedenkelijke evaluatie en geen enkele garantie bieden voor een correcte bijsturing. De meest bekende methode om doelstellingen correct te formuleren is de zogenaamde SMART-methode, waarbij het letterwoord staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Die techniek wordt onderwezen in de meeste Vlaamse hogescholen. Maar dat niveau is blijkbaar te hoog gegrepen voor deze meerderheid.”

Menenkiest2018: Groen heeft dus vooral kritiek over de wijze waarop de beleidsdoelstellingen bij aanvang van de legislatuur werden geformuleerd?

Philippe Mingels: “De bijzonder gebrekkige manier waarop de 100 doelstellingen zijn geformuleerd zorgen er in elk geval voor dat het de uitvoerder feitelijk ontbreekt aan concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan. Aansluitend ontbreekt het deze meerderheid ook aan afdoende middelen om een effectieve evaluatie op te zetten. Duidelijkheid scheppen voor de burger … dat zou een eerste belangrijk uitgangspunt moeten zijn voor een nieuwe meerderheid. Maar dat is duidelijk en jammer genoeg nooit de ambitie van deze meerderheid geweest. Bovendien getuigen verschillende doelstellingen uit de voorliggende ambitienota eigenlijk eerder van een bijzonder gebrek aan ambitie. Of hoe moet het gieten van regelgeving van de hogere overheid in een doelstelling om ze vervolgens te kunnen omschrijven als een realisatie, anders worden geïnterpreteerd? “

“Als uitsmijter wens ik te refereren naar doelstelling 100 van de ambitienota. De manier waarop de coalitie met deze doelstelling is omgegaan bewijst haar onvermogen om (1) correcte doelstellingen te formuleren en (2) ze correct te evalueren. Het feit dat bv de optie “mislukt” tijdens een evaluatie helemaal niet bestaat, duidt mijn inziens op een zeer eenzijdige benadering van het begrip. Doelstelling 100 is in de doorlichting na 5 jaar blank gelaten omdat ze er volgens deze meerderheid er blijkbaar niet meer toe doet. Ik vertaal… de mening van de burger telt eigenlijk niet. Ik vind deze quotering bijzonder vreemd want voor zover ik weet heeft deze coalitie altijd aangegeven dat ze de mening van de Menenaars zeer belangrijk vindt. Deze coalitie heeft wel degelijk 800 brieven verstuurd naar evenveel inwoners, met de uitdrukkelijke vraag deel te nemen aan een tevredenheidsmeting. Ik ben er ook zeker van dat een deel van de aangeschrevenen op die enquete heeft gereageerd.”

“Refererend naar voorgaande kritiek op de gebrekkige formulering van de doelstellingen is nergens aangegeven dat het om een kwaliteitsvolle wetenschappelijk onderbouwde bevraging moest gaan. Het feit dat ik de methodiek ter zitting als volslagen onzin heb ontmaskerd en dat het voor iedereen overduidelijk was dat het resultaat compleet onbruikbaar zou zijn, doet dus eigenlijk niks ter zake. Mijn inziens is de doelstelling “Er komt een tevredenheidsonderzoek bij onze inwoners over onze diensten en activiteiten” wel degelijk bereikt. Dat de deelnemers nooit een formeel bericht mogen ontvangen dat de methodiek achter de enquete een compleet fiasco was en dat de resultaten bijgevolg onbruikbaar waren, bevestigt alleen maar die stelling. Deze meerderheid doet zich dus eigenlijk bij deze tekort. Ze had moeten afklokken op 96%. De vrees dat ze daarmee publiekelijk haar eigen ambitienota naar de prullenbak zou hebben verwezen, stond een nog hogere score blijkbaar in de weg.”

Menenkiest2018: Groen uit zich zeer kritisch over het beleid. Werd er volgens jou dan te weinig rekening gehouden met de oppositie de voorbije 5 jaar?

Philippe Mingels: “Groen Menen is van meet af aan de motor geweest achter de kritisch-constructieve weg, die het kartel sp.a -Groen sinds januari 2013 heeft gekozen. Ons inhoudelijk aandeel in de oppositie kan door niemand worden genegeerd. Ik heb doorheen deze legislatuur voortdurend vragen gesteld en ideeën meegegeven, die ons inziens een belangrijke bijdrage zouden leveren aan het welzijn van de Menenaar en de leefbaarheid en het imago van de stad. Het ging dikwijls om zeer eenvoudige zaken, die niet noodzakelijk grote kosten of investeringen vereisten. Verschillende van die ideeën zijn opgepikt. Andere werden straal genegeerd omdat ze niet compatibel waren met het DNA van deze coalitie. En hoewel dat laatste bijzonder jammer is voor de Menenaar, voor de leefbaarheid en voor het imago van onze stad, ben ik geneigd om die houding enigszins te begrijpen. Deze meerderheid is gevormd rond een idee dat duidelijk niet dat van Groen Menen is. Het is volgend jaar aan de kiezer om te bepalen of deze coalitie nog kan doorgaan. Meer nog… of de visie van Groen Menen er eigenlijk toe doet!

Groen Menen heeft de neiging om collega- politici, politieke formaties of een coalitie niet louter te evalueren op basis van de uitvoering van het eigen grote gelijk maar minstens voor de helft van de punten te quoteren op de manier waarop hij of zij voldoende openheid heeft getoond om interessanten voorstellen van een ander - in deze de oppositie - mee te nemen en uit te voeren. Gezien ik in de voorbije 5 jaar vrij veel mondelinge vragen heb gesteld en suggesties tot verbetering heb gegeven, heb ik zelf actief bijgedragen tot de mogelijkheid tot een beter resultaat voor deze meerderheid. Gezien ik ook zeer regelmatig de uitspraak “we zullen dit meenemen” heb mogen aanhoren, ben ik vooral benieuwd naar wat deze coalitie er alsnog mee zal doen in het laatste jaar van deze legislatuur.”

Share Button

“Aan het begin van de legislatuur stelden we met onze meerderheid een ambitieuze beleidsnota op. Die moest richting geven aan ons beleid. Concreet bevatte die 100 doelstellingen, ingedeeld volgens thema. Om ons eigen beleid én onze beleidsdoelen op te kunnen volgen, maken we regelmatig een evaluatie van onze ambitienota. Het is gepast om daar nu – 1 jaar voor het einde van deze lopende bestuursperiode – even bij stil te staan”, zegt burgemeester Martine Fournier.

100 beleidsdoelen stellen bij de start van een bestuursperiode is een zeer ambitieuze uitdaging én tegelijk een meetbaar engagement. Het laat toe om regelmatig aan te stippen wat wel en niet (én vooral waarom niet) is gerealiseerd.

“Met nog 1 jaar voor de boeg merken we dat we al 95% van die doelstellingen hebben afgewerkt en/of opgestart. In functie van bepaalde factoren zoals prioriteit, haalbaarheid, financiering, uitvoeringstermijn… zijn bepaalde zaken vroeger af dan andere of lopen bepaalde doelstellingen permanent door. Neem nu veiligheid: hier is bijvoorbeeld de toepassing van een GAS-reglement of het voeren van preventiecampagnes nooit af. Op dergelijke topics zetten wij dagelijks gedurende 6 jaar vol in. Andere doelstellingen bleken in de loop van de legislatuur dan weer niet meer aan de orde. Zo bleek uit een bevraging bij verenigingen dat er niet echt interesse was voor een win-winbeurs. Als bestuursploeg moet je ook durven bijsturen en niet zomaar iets uitvoeren, omdat het ergens in een nota staat”, verduidelijkt burgemeester Fournier.

De beleidsploeg focuste zich de voorbije 5 jaar op het realiseren van deze 100 beleidsdoelen. Ze boden een leidraad, een houvast doorheen de beleidsvoering. Binnen een strikt financieel kader – de financiële meerjarenplanning – kan deze meerderheid tevreden terugblikken op wat gepresteerd werd.

“We vallen in herhaling als wij bij beleidsevaluatie telkens de zware besparingsoefening die we in het begin van de legislatuur maakten, vermelden. Maar het is wel daardoor dat we op korte termijn niet alleen de stadsfinanciën op orde brachten: we putten er ook investeringsruimte uit voor bovenvermelde realisaties. In het laatste jaar proberen we nog af te werken wat lopende is én gaan we projecten die in voorbereiding zijn nog opstarten. Ik denk aan het OC Lauwe, de site Bramier… Dat allemaal binnen de financiële krijtlijnen van het meerjarenplan, zodat ook de volgende bestuursploeg met een gezonde financiële huishouding van start kan gaan”, besluit burgemeester Fournier.

Bron: persbericht Martine Fournier

Share Button

In 2018 zal de partij NIEUW niet meer opkomen in Menen.

In 2012 behaalde NIEUW 5,3 % van de stemmen en sleepte het één zetel in de wacht. Alain Dumont werd verkozen, maar besloot niet te zetelen. Hij werd opgevolgd door Virginie Breye.

Aan de redactie van Menenkiest2018 liet Virginie Breye weten dat de partij NIEUW niet meer zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Virginie Breye zelf heeft wel de ambitie om persoonlijk terug deel te nemen aan de verkiezingen. Voorlopig is echter nog onduidelijk voor welke partij ze zou opkomen in 2018.

Share Button