Spring naar inhoud

Hoe reageert Sp.A op de uitspraken van gemeenteraadslid Karl Debuck tijdens het interview in De Zondaggast bij Jess FM.

Beluister online de reactie van lijsttrekker Patrick Roose:

Share Button

Er is duidelijk politieke hoogspanning in Menen. Is er opnieuw een coalitiewissel in de maak?

We vroegen een reactie aan Renaat Vandenbulcke (N-VA):

Share Button

Burgemeester Martine Fournier (Cd&V) reageert op de uitspraken van gemeenteraadslid Karl Debuck en de situatie rond de stadssecretaris in Menen:

Share Button

Afgelopen zondag deed gemeenteraadslid een aantal straffe politieke uitspraken.

We laten ook de andere partijen de kans om te reageren.

Hierbij de reactie van Eddy Lust (Open VLD):

Share Button

Gemeenteraadslid Karl Debuck (Open Stad) is op zondag 20 mei 2018 te gast bij Jess FM.

Tijdens het interview in De Zondaggast neemt Karl Debuck geen blad voor de mond. Enkele uitspraken zullen ongetwijfeld het nodige politieke stof doen opwaaien en de verkiezingskoorts in Menen doen stijgen.

Het interview wordt zondag tussen 12.00 en 13.00 uur uitgezonden via FM 89.9 en online via www.jessfm.be .

Het volledige interview wordt nadien online geplaatst via www.menenkiest2018.be.

Fragment uit het interview:

Share Button

De leden van Groen Menen hebben tijdens de algemene vergadering van 7 mei de top drie plaatsen én de lijstduwerplaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 15 oktober 2018 vastgelegd.

De voorgestelde modellijst werd unaniem goedgekeurd.
Groen Menen gaat resoluut voor een stevige combinatie van politieke ervaring, dossierkennis én jong veelbelovend, politiek talent gecombineerd met maatschappelijk engagement. “Hiermee kunnen we stevig uitpakken. Misschien worden we wel dé verrassing van de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen we Menen eindelijk in de richting van het sociaal-ecologisch alternatief duwen.”

Lijsttrekker: Philippe Mingels
Philippe (53) zetelt sinds januari 2013 in de Meense gemeenteraad als enige Groen-verkozene binnen het kartel sp.a –Groen. Hij beschikt over een enorme dossierkennis, die hij de voorbije jaren vooral heeft aangewend om op een kritisch-constructieve manier oppositie te voeren. Philippe is zonder meer één van de politieke sterkhouders in de gemeenteraad. Hij dwingt respect af met zijn talrijke sterk onderbouwde tussenkomsten en voorstellen in de domeinen ruimtelijke ordening, mobiliteit, duurzaamheid, leefmilieu, erfgoed, openbaar groen, participatie en openbaarheid van bestuur. Hij lokt zeer regelmatig de discussie uit en aarzelt niet om de vinger op de wonde te leggen. Op die manier heeft hij de huidige meerderheid al geregeld in verlegenheid gebracht. Philippe is naast gemeenteraadslid ook lid van de politieraad van de politiezone Grensleie, de financiële commissie, de deontologische commissie en bestuurslid van het Autonoom Gemeentebedrijf. Sinds vorig jaar is hij, als vertegenwoordiger van de Menense oppositie, ook bestuurslid van Leiedal , zij het enkel met adviserende stem.
Philippe was betrokken bij de stichting van Agalev Menen. Hij is intussen al meer dan 35 jaar politiek actief. Hij kwam eind 2000 voor de eerste keer in de gemeenteraad, werd nadien voorzitter van de lokale groep en is sindsdien onmiskenbaar hét gezicht én de stem van de groenen in Menen. Philippe is gehuwd met Jocelyne Demeulenaere en woont in de Kardinaal Cardijnlaan 103 te Menen. Hun zonen Wannes (28) en Siel (24) zijn intussen respectievelijk in Waregem en Gent beland.

Plaats 2: Karolien Poot
Karolien (36) woont in de Harmoniestraat 52 te Menen en is gehuwd met Christophe Vandepitte. Karolien is mama van Lisa (10) , Jolien (7) en Sander (5). Ze werkt als maatschappelijk werker in het OCMW van Wevelgem. Ze is bestuurslid van de Gezinsbond Menen, lid van het Oudercomité VLAM, actief bij de Koninklijke Harmonie St. Jozef én actief betrokken bij tal van sociaal-culturele activiteiten in Menen.
Karolien kiest voor Groen omdat ze de link tussen ecologie en sociaal engagement belangrijk vindt. Veel mensen denken dat “groen- zijn” veel geld kost. Karolien wil duidelijk maken dat kleine inspanningen grote betekenis hebben. Ze is ook van mening dat heel wat politici te gemakkelijk kiezen voor de korte termijn; voor het snelle gewin, terwijl we net de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen voor ogen moeten houden. Karolien is ook bezorgd om het toenemend individualisme in de maatschappij. Ze wil werken aan een samenleving waarin het algemene belang primeert .

Plaats 3: Jan Verbrugge
Jan Verbrugge (35) woont in de Grote Molenstraat 28 te Lauwe en is getrouwd met Sara Broeckx. Jan is papa van Isa (6), Hasse (4) en Eva (2). Hij werkt als educatief medewerker bij Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, een organisatie die jeugdhuizen overal in Vlaanderen ondersteund. Jan was jarenlang actief betrokken in JH ’t Schipke. Zijn schaarse vrijetijd spendeert hij bij 2 recreatieve voetbalploegen.
Jan heeft voor Groen gekozen omdat die partij streeft naar een samenleving waar mensen solidair zijn met elkaar, maar ook een maatschappij voorstaat die bewust omgaat met de grenzen, die onze planeet aankan. Zijn interesses liggen vooral op de beleidsdomeinen jeugd, sport, sociale zaken en duurzaamheid.

Lijstduwer én kandidaat voor de provincielijst: An Maes
An Maes (48 ) is aangeduid als lijstduwer én wordt tegelijk als Menense kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen naar voren geschoven. An is lid van het bestuur van Groen Menen en maakte in 2013 en 2014 deel uit van de Menense OCMW-raad.
An is mama van Jacob en Antoon en heeft een relatie met Christ Martel. An werkt voltijds in Kortrijk als hulpverlener voor CAW Zuid West Vlaanderen. Ze is bezorgd om het samenleven van mensen en vindt verdraagzaamheid heel belangrijk. An vindt de sociale aspecten minstens even belangrijk als het ecologische luik van het Groen- programma.

Share Button

Enkele maanden geleden lanceerde Jean-Francois Lecompte een filmpje op facebook om kandidaten voor NIEUW te rekruteren. Er werden meerdere pogingen ondernomen om terug een lijst samen te stellen, zonder resultaat echter. Het ziet er naar uit dat NIEUW definitief zal ontbonden worden. Het enige gemeenteraadslid voor NIEUW Virginie Breye had verkennende gesprekken met andere partijen, maar heeft vooralsnog geen politiek onderdak gevonden.

Ondertussen circuleert in de Menense politieke wandelgangen ook de naam van Eddy Schelstraete. Er zouden contacten zijn met verschillende partijen.

Karl Debuck kreeg ondertussen te horen dat een terugkeer naar Sp.A niet mogelijk is. Hij laat de situatie even rusten.

Wordt vervolgd ... .

Share Button

Een terugkeer van Karl Debuck (gemeenteraadslid Open Stad) naar Sp.A zal niet aan de orde zijn. Na interne aftoetsing heeft Sp.A heeft een standpunt ingenomen. De gevoeligheden na de breuk in 2010 bleken nog te groot. Concreet: Karl Debuck zal dus niet op de lijst van Sp.A staan.

De partij werkt ondertussen verder aan de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. De partij viert op dinsdag 1 mei samen met ABVV en Bond Moyson het feest van de arbeid met o.a. een 1 mei-stoet doorheen de centrumstraten van Menen.

Wat de politieke toekomst van Karl Debuck zal worden, is voorlopig nog onduidelijkheid (Open Stad komt niet meer op). Hij zal de situatie even laten rusten.

Share Button

De Standaard bracht het profiel van de stad Menen in kaart.

Dit zijn de voornaamste conclusies:

Sterktes

- Slechts een minderheid van de Menenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
- Er zijn 11,25 plaatsen per honderd senioren in Meense woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 7,79.

Zwaktes

- Menenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
- De politie registreerde meer diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.
- Slechts een minderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de stad aanbiedt.
- Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
- Leerlingen in Meense basisscholen hebben gemiddeld meer leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
- Hier zijn minder mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
- Menen is armer dan de rest van Vlaanderen: de gemiddelde inwoner geeft op zijn belastingaangifte € 19.143 aan.
- 0,72% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,34%.
- 27% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is minder dan gemiddeld in Vlaanderen.
- Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Share Button

Voorlopig heeft gemeenteraadslid Karl Debuck (Open Stad) nog geen politiek onderdak gevonden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Menen.

Vast staat dat Open Stad niet meer opkomt. Open Stad werd tijdens de vorige legislatuur opgericht nadat het tot een interne breuk was gekomen binnen Sp.A. De partij behaalde met Karl Debuck en Rudy Nuytten in 2012 twee verkozenen. Sp.A moest bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vier zetels inleveren.

Rudy Nuytten zal kandidaat zijn bij PVDA. De toekomst van raadslid Karl Debuck is voorlopig nog onduidelijk. Een overstap naar PVDA lijkt niet aan de orde. Er is in ieder geval geen toenadering geweest tussen Karl Debuck en PVDA. In eerdere krantenartikels liet Karl Debuck weten dat hij terug beschikbaar is en als socialist terug de hand wil reiken naar Sp.A.
In de Menense politieke wandelgangen klinkt het dat er op initiatief van nationaal partijvoorzitter John Crombez recent gesprekken gevoerd werden om na te gaan of een terugkeer naar Sp.A mogelijk is of niet.

Vanuit zijn vakantie in Oostenrijk hield Karl Debuck het bij een korte reactie: “Voor mij was een terugkeer altijd bespreekbaar”.

Bij Sp.A kregen we te horen dat “een eventuele terugkeer nu nog niet aan de orde is”.
De vraag zal wellicht zijn of de achterban van Sp.A de breuk van 8 jaar geleden heeft verteerd en of de wonden geheeld zijn. De vraag is ook of Karl Debuck binnen de vernieuwing die Sp.A de voorbije jaren heeft doorgevoerd een rol van betekenis kan spelen. Karl Debuck behaalde in 2012 509 voorkeurstemmen, hij was eerder ook 12 jaar schepen voor Sp.A, waarvan de laatste 2 jaar zonder bevoegdheid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Share Button