Spring naar inhoud

PVDA Menen heeft op dit ogenblik 16 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen: Peter Degand, Rudy Nuytten, Farana Akhtar, Dave Bulcke, Caroline Couwet, Sonia Debusschere, Christophe Fossez, Lieve Pottelancie, Wilfried Quatanne, Heidi Saelens, Mario Vancoillie, Sylvie Vandekerckhove, Mieke Vandriessche, Stefaan Vanhaute, Lindsay Verschaeve en Eric Willaert.

De rangorde wordt later vastgelegd. Peter Degand zal de lijst trekken.

Peter Degand: "PVDA Menen heeft aan de hand van twee enquêtes de bevolking van Menen gepolst naar hun bevindingen over armoede en verkeer. In het thema armoede vond het overgrote deel van de ondervraagden dat de woonzorgcentra in Menen betaalbaarder gemaakt moeten worden. De pensioenen zijn niet toereikend genoeg om een verblijf in één van onze zorgcentra te dekken.

Bij het thema verkeer hekelt men voornamelijk de parkeerproblematiek aan en rond het AZ Delta. Wij stellen voor dat elke patiënt bij een consultatie ook een parkeerattest krijgt zodat hij zonder parkeerkopzorgen bij de dokter op afspraak kan gaan. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere zorgverstrekkers die soms ellendig lang op zoek moeten naar een parkeerplaats voor een bezoek van amper 10 à 15 minuten. Ons voorstel is de P+Z sticker, die bewoners aanbrengen aan hun garagepoort om te laten weten aan de zorgverstrekkers dat ze zonder zorgen eventjes voor hun poort of oprit mogen staan voor de tijd dat ze bij een patiënt aan huis zijn.

In onze enquête mochten de inwoners van Groot-Menen ook aangeven welk probleem ze als eerste zouden aanpakken mochten ze zelf burgemeester van Menen zijn. Hieruit kwam in grote getaleuit dat men de leegstand in het centrum van Menen en de verloedering van de stad wil aanpakken. Menen heeft eenopfrisbeurt nodig. Het parkeer-en circulatiebeleid mag ook eens aangepakt worden en de Menenaars willen als burgemeester meer en veiliger fietspaden in hun stad".

Share Button

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag maakte N-VA Menen een groot deel van de lijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend.

Dit zijn de kandidaten die reeds bekend gemaakt werden:

1. Renaat Vandenbulcke
2. Griet Vanryckeghem
3. Nick De Clercq
4. Ann Roose
5. Yngvild Ingels
6. Lianna Mkrtchyan
7. Virginie Breye
8. Carl Casteleyn
9. Delphine Deleu
10. Philippe Bille
11. Filip Elgers
12. Othello Vansteenkiste
13. Cheronne Vinquier
14. Filiep Vandecasteele
15. Malika Ameraouy
16. ?
17. Davy Debal
18. ?
19. ?
20. ?
21. Jerry Sonck
22. ?
23. Lorenzo Feys
24. Veronique Vanacker
25. Peter Debaere
26. Heidi Cardoen
27. Johan Declercq
28. Dini Carette
29. Marleen De Tollenaere
30. ?
31. Dirk Vanholme

N-VA Menen heeft ondertussen een programma met 12 krachtlijnen voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar:

1. Een actief en verantwoordelijk bestuur
Met N-VA hebben we de voorbije zes jaar keihard gewerkt aan een consequent en correct beleid. Kies jij ook voor zes jaar rechtlijnig en rechtvaardig bestuur?

2. Een veilige stad
De grenscriminaliteit blijft te hoog! De politie moet meer op straat. We ijveren voor structurele controles op fraude en misdaad. De wijkagent wordt weer het zichtbare aanspreekpunt in de buurt.

3. Thuis in Menen, Lauwe en Rekkem
We zijn allemaal Menenaars met een gemeenschappelijke taal en cultuur! We sluiten niemand uit. Maar niemand mag zich opsluiten in zijn eigen groep.

4. Aangenaam wonen
Weg met leegstand. We gaan voor een aangename woon- en winkelstad! Zwerfvuil moet streng aangepakt worden. Iedereen zorgt mee voor een nette straat.

5. Ruimte voor ondernemen
De leegstand moet dalen! Menen moet weer een aantrekkelijke handelsstad worden. Onze bedrijventerreinen worden opgefrist voor nieuwe ondernemers.

6. Kansen voor iedereen
Voor iedere Menenaar gelijke kansen! Een laagdrempelig sociaal beleid met aandacht voor kwetsbare gezinnen, zorgbehoevende ouderen en kansarme kinderen.

7. Slimme mobiliteit
Stappen, fietsen, treinen, bussen, auto’s, … vlot schakelen moet kunnen! Meer veilige fietsstallingen in de stad.

8. Leren stimuleren
Met sterk onderwijs in onze stad bouwen we een brug voor iedereen.

9. Samen genieten
Wij zijn trots op onze stad! In Menen, Lauwe en Rekkem stimuleren we groene prikkels voor een aangename leefomgeving.

10. Plannen met oog op kwaliteit
Wij bouwen verder de visie van de toekomst uit: de Leiewerken en het masterplan doen verlangen naar een mooiere stad langs de aantrekkelijk oevers.

11. Duurzame leefomgeving
We investeren samen met jou in een duurzame leefomgeving met oog op een gezonde toekomst. We investeren in groene energie, en eerlijke handel voor onze kinderen.

12. Dromen in Menen, Lauwe en Rekkem
De troeven in Menen, Lauwe en Rekkem moeten meer waardering en uitstraling krijgen. Met ons erfgoed in een historische stad, onze Leieproject en ons rijk verenigingsleven zetten we Menen weer op de kaart. Droom je mee?

Share Button

De actiegroep 'De Alerte Koekuit' reageert via een persmededeling op de beslissing van de deputatie om Menen-West als locatie te kiezen voor de nieuwe bedrijvenzone Wervik-Menen.

Voor wie het nog niet wist. Donderdag werd door “onze” provincie een persbericht verspreid waarbij definitief gekozen werd voor Menen-West als locatie voor de toekomstige bedrijvenzone. Dit met medeplichtigheid van “ons” Meens stadsbestuur dat bij monde van schepen Mieke Syssauw zich verheugde op de “massale inkomsten” die hieruit zullen voortspruiten voor de stad en de oplossing voor de Meense werkloosheid…..

In 2014 slaagde Actiekomite De Alerte Koekuit er nog in via de Raad van State het plan waarbij enkel Menen-West werd voorgesteld te laten afvoeren. Dit nadat diverse acties (fietstochten, debatavonden) niets uithaalden. Dat het daaropvolgende MER-plan met 5 mogelijke locaties enkel oogverblinding was, wist iedereen die met het dossier bezig was en achter de schermen luisterde. Juridisch wilden de politiekers geen 2e afgang meemaken.

Dat diverse woonwijken (Bloemenwijk, Bethlehem, Koekuit, …) aan de Westelijke kant van Menen deze klasse I-bedrijvenzone liever niet zien komen, komt door ervaringen met de bestaande industriezone Grensland waarvan de overlast (lawaai, stof) aan de kant van de Hoge- en Lageweg bekend is.
Menen-West komt nu op één van de laatste open invalswegen van Menen. En in ieder geval het verst van Wervik dat, alhoewel haar grondgebied veel groter is dan dat van Menen deze industriezone liefst zo ver mogelijk ziet. De verkeersimpact – lees verkeersinfarct – wil men tegengaan door op voorhand de N58 komende van de A19 te ontdubbelen en tot aan het 2e rondpunt een viervaksbaan te maken. Men maakt eigenlijk een expressweg om de verkeersdruk die er nu is te ontlasten om daarna waarschijnlijk vast te stellen dat de nieuwe druk vanuit een toekomstige industriezone en de Tybersite in de Ieperstraat het probleem niet zal oplossen. Er wordt enkel nog meer verkeer gegenereerd. Of dacht u dat men de Ieperstraat ook zal ontdubbelen? De bewoners van de Ieperstraat en de eigenaar van de Tybersite kunnen zich misschien al zorgen beginnen te maken over de toekomstige onaantrekkelijkheid van hun straat. Ook Geluwe waar de verkeersintensiteit blijft groeien mag een nog hogere verkeersdruk verwachten. De plannenmakers zullen dit allicht geen aandacht waard gevonden hebben.

De Alerte Koekuit en bij uitbreiding alle inwoners van de betrokken wijken zitten in de hoek waar de klappen vallen. Toch zal ze blijven strijden om te proberen Menen “het zelfverklaarde stadje van leute en plezier”, niet nog verder onaantrekkelijker te laten maken.

Share Button

De deputatie van West-Vlaanderen heeft beslist om opnieuw Menen-West te selecteren als nieuw bedrijventerrein voor Wervik en Menen. In 2014 werd het dossier nog vernietigd door de raad van state omdat er onvoldoende onderzoek naar alternatieve locaties gedaan werd.

De provincie onderzocht de voorbije jaren onder andere de industriesites Menen-Grensland, Menen-Noord, Menen-Oost en Menen-West.

De deputatie (bestaande uit CD&V, Open VLD en Sp.A ) verwijst naar de resultaten van het plan MER (= milieu effectenrapport) om de keuze voor Menen-West te onderbouwen. Op Menen-West kan er een aaneengesloten bedrijventerrein ontwikkeld worden, is de waterproblematiek beheersbaar en valt de invloed op de landbouw mee. Aanpassingen aan de N58 en het kruispunt N58/N8 zouden moeten zorgen voor een betere ontsluiting.

Benieuwd hoe de lokale politieke partijen in Menen en Wervik op deze nieuwe wending zullen reageren. Wat is hun standpunt over de keuze van de deputatie? Is er overeenstemming met het partijstandpunt op provinciaal en lokaal vlak? En volgen er terug acties van de actiegroep Alerte Koekuit?

Verneem de komende dagen reacties via www.menenkiest2018.be en www.wervikkiest2018.be.

Share Button

Lijsttrekkers Renaat Vandenbulcke en Griet Vanryckegem stelden woensdagavond twee nieuwe kandidaten voor de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor.

Virginie Breye is 42 jaar en zelfstandig winkelierster. Momenteel zetelt Virginie met de neutrale lijst Nieuw in de gemeenteraad.
Daar beklemtoonde ze vaakhet belang van veiligheid en de aantrekkingskracht en de handel in onze stad.Professioneel heeft Virginie een winkel in de Rijselstraat en ze runt ook een zaak in de Risquons-tout in Moeskroen.

Virginie kiest resoluut voor N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Veiligheid is voor mij zowel op nationaal als op lokaal niveauheel belangrijk. Als lokale zelfstandige in een buurt dieheel zwaar onder druk staat door kleine criminaliteit en degrensproblematiek is de doorgedreven aanpak eenkernpunt. De kordate en consequente aanpak van N-VA Menen in hetbestuur, heeft mij overtuigd”, stelt Virginie Breye, “Ook metde lokale N-VA-kandidaten, die als één team hun krachtlijnen uitdragen, was er een klik! Ik hoop in dat hechteN-VA-team met mijn ervaring en achtergrond een meerwaarde tezijn om te werken aan een veilige thuis in een welvarend Menen!”

Lianna Mkrtchyanis 23 jaar en een studente bachelor lager onderwijs. Lianna hoopt binnenkort aan de slag te kunnen alslerares in het lager onderwijs.

Deze jonge en enthousiaste spring-in-‘t-veld met Armeense roots zet met N-VA ook haar persoonlijk verhaal om in een politiek engagement. Door haarrespect voor onze cultuur en onze taal om te zetten in een politiek engagement voor de stad, kan zij een rolmodel envoorbeeld zijn voor vele nieuwe inwoners die hier willen leren, wonen en werken.

“Met mijn Armeense achtergrond vind ik in het N-VA-programma de doelstellingen rond identiteit enintegratie heel helder en duidelijk. Als wij in Vlaanderen en in Menen één gemeenschap willen vormen, dan moet er respect zijn voor de cultuur en de identiteit!”vervolgt Lianna Mkrtchyan.

“Zonder mijn Armeense wortels te vergeten, wil ik bewust integreren aanmoedigen om de samenhorigheid hier te versterken. Wij zijn allemaal Menenaars, Lauwenaars of Rekkemnaars! Als we samen voor een mooie toekomst willenwerken voor onze stad, dan mogen we ook verwachtendat nieuwe inwoners het onze taal leren en onze cultuur respecteren. Ik zie het helemaal zitten!”

Share Button

De voorbije maanden werd bij Jess FM de verkiezingskoorts opgemeten bij de politieke kopstukken uit Menen.

Iets gemist of niet gehoord? Neem rustig de tijd om alle afleveringen online nog eens te beluisteren.

Aflevering met Renaat Vandenbulcke (N-VA):

Aflevering met Peter Degand (PVDA):

Aflevering met Philippe Mingels (Groen):

Aflevering met Karl Debuck (Open Stad):

Aflevering met Martine Fournier (CD&V):

Aflevering met Eddy Lust (Open VLD):


Aflevering met Patrick Roose (Sp.A):

Share Button

Directeur Binnenlandse Zaken bij Minister Jan Jambon, mevrouw Yngvild Ingels, is kandidaat voor N-VA Menen.

Eind vorig jaar werden de lijsttrekkers voor N VA, Renaat Vandenbulcke en Griet Vanryckegem aangekondigd, alsook lijstduwer Dirk Vanholme.
N VA Menen stelt op maandag 9 juli officieel de N VA lijst voor om 20 uur in de Statie (Vrijheidsboomplaats) in Lauwe. Maar vandaag wordt al een tipje van de sluier opgelicht met drie ‘nieuwe’ namen. De eerste twee zijn gemeenteraadslid Nik De Clercq en OCMW raadslid Ann Roose. Nik en Ann zullen nieuwkomer Yngvild Ingels introduceren in het lokale beleid en ondersteunen haar visie op een kordaat veiligheidsbeleid.

Yngvild Ingels: “Veiligheid is en blijft een speerpunt voor N-VA. Een inwoner moet zich veilig voelen! Kies voor bestuur met een gecoördineerde preventieve én doeltreffende reactieve aanpak.”

Yngvild is afkomstig uit Lauwe (dochter van Eric Ingels, oud VU-kandidaat) en na een aantal omzwervingen woont ze sinds 2012 terug in Lauwe. Ze studeerde sociologie aan de Universiteit Gent. Na een eerste werkervaring in het Rode Kruis-opvangcentrum in Menen, kwam ze bij het Crisis- en Coördinatiecentrum van de Regering terecht als projectleider noodplanning en crisisbeheer. Veiligheid in de ruime zin van het woord en de samenwerking tussen de verschillende disciplines werden haar stokpaardjes. Van overstromingen tot nucleaire noodsituaties, voedselcrisissen, de Mexicaanse Griep, terrorisme, etc. De diversiteit van onderwerpen zorgden ervoor dat ze een brede kennis en bijhorend netwerk kon opbouwen binnen het veiligheidsapparaat. In 2014 waagde ze de sprong naar het kabinet van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Eerst als adviseur crisismanagement, later als adjunct-kabinetschef voor de cel Binnenlandse Zaken. De laatste jaren is ze voornamelijk bezig met private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en Be Alert. Ze is ook Regeringscommissaris voor de NV ASTRID, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

Veiligheid is en blijft een speerpunt voor N VA. Het is een essentiële taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burger veilig is en zich ook veilig voelt en dit zowel door een gecoördineerde preventieve als doeltreffende reactieve aanpak. We streven naar een integraal veiligheidsbeleid waarbij de veiligheidsdiensten optimaal samenwerken en waarbij we ook als inwoner mee bouwen aan een veilig Menen. Schaalvergroting voor een efficiëntere politiezorg, maar blijvend inzetten op intensievere wijkwerking. Statistieken tonen aan dat de aanwezigheid van politie in het straatbeeld de criminaliteitscijfers doet dalen. Meer blauw op straat zorgt er voor dat politieagenten onmiddellijk aanspreekbaar zijn en hierbij hun signaalfunctie optimaal kunnen vervullen.

Nik De Clercq:
“Efficiënte inzet van politie in de wijk en in de straat is belangrijk. Blauw meer op straat zorgt voor dalende criminaliteitscijfers. N-VA wil de wijkagent weer veel meer als aanspreekpunt inzetten voor de Menenaars.”

De voorbije jaren zorgde een kordate aanpak en bilaterale afspraken met Frankrijk voor een daling van de grenscriminaliteit. De opgedreven camerabewaking op cruciale punten in onze stad zorgde niet alleen voor een afschrikeffect, maar het helpt onze veiligheidsdiensten ook bij het opsporen van daders. Het nieuw wettelijk kader zal er voor zorgen dat de camerabeelden nog veel meer gebruikt zullen worden.
Dankzij een recent wetgevend initiatief zullen we in de toekomst beter kunnen inzetten op bestuurlijke handhaving. Hierdoor krijgen malafide handelszaken geen kans meer om zich te nestelen in het regulier economische weefsel van onze stad.

N-VA zet sterk in op burgerparticipatie, ook inzake veiligheid. Zo zijn er bijvoorbeeld de buurtinformatienetwerken. Deze structurele informatie-uitwisseling tussen woonwijken en de lokale politie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Ook een digitaal meldpunt bij de lokale politie faciliteert de interactie met de burger.

De communicatie tussen burger en overheid is cruciaal. Wanneer de burger geconfronteerd wordt met een noodsituatie wil hij/zij snel de juiste hulp krijgen en voldoende geïnformeerd worden. Met de app 112 heb je als het ware de hulpdiensten in je binnenzak. Je hoeft niet meer te vertellen waar je bent, de locatie en enkele andere nuttige gegevens zijn automatisch zichtbaar voor de noodcentrale. Via Be-alert kunnen de inwoners van Menen geïnformeerd worden over bijvoorbeeld een zware brand waarbij wordt aangeraden om de ramen en deuren dicht te houden.
Al deze tools moeten leiden tot meer ‘samenredzaamheid’ en dus meer veiligheid.

Ann Roose: “Met een BIN of buurtinformatienetwerk verhoog je de sociale controle en de gedeelde zorg voor onze buren en onze straat. Informatie uit de wijk rechtstreeks en snel melden bij de politie, kan onze veiligheid enkel verhogen. N-VA kiest voor de digitale tools app112 en Be-Alert: alle hulpdiensten in onze binnenzak en snelle info bij problemen.”

Vandaag kiest Yngvild dus om zich ook lokaal te engageren als kandidaat op de N VA lijst. "Ik wil iets terug doen en mijn ervaring ter beschikking stellen voor een warm en veilig Menen. Bij de N VA ploeg van Menen voelt het een beetje als thuiskomen en het is een blij weerzien met oude bekenden."

Share Button

Op zondag 1 juli is Patrick Roose, lijsttrekker Sp.A Menen de centrale gast bij Jess FM.

Hoe ver staat Sp.A met de lijstvorming? Heeft Patrick Roose de mabitie om burgemeester te worden? Welk zetelaantal zal realistisch worden voor Sp.A? Worden de ligdagprijzen van de OCMW-woonzorgcentra een breekpunt voor Sp.A? Hoe wordt de voorbije oppositiekuur geëvalueerd? Welke balans kan er gemaakt worden na 6 jaar bestuur door CD&V, Open VLD en N-VA?

Heel wat vragen en antwoorden. Zondag tussen 12.00 en 13.00 uur te beluisteren via Jess FM op FM 89.9.

Beluister online reeds een fragment uit het interview:

Share Button

Zondagvoormiddag werden de 31 kandidaten bij Open VLD Menen voorgesteld.

Lijsttrekker wordt opnieuw Eddy Lust die met duidelijke ambities naar de kiezer trekt: burgemeester worden. Schepenen Mieke Syssauw en Tom Vlaeminck staan op plaats 2 en 3. Stefanie Platteau staat op de 4de plaats. OCMW-raadslid Marleen Becarren is de 5de kandidate op de lijst.

Jody Schuermans (17de plaats, zelfstandige), Jeremy Vandoorne (18de plaats, acteur Studio 100), Dries Defossez (7de plaats, voorzitter Vaste Vuist), Alex Vanthournout (6de plaats, broer van CD&V-gemeenteraadslid Eric Vanthournout) en Ruth Vanhaezebrouck (28ste plaats, zus van ereburger Hein Vanhaezebrouck) opvallende nieuwe kandidaten bij Open VLD Menen.

Michel Ponseele wordt lijstduwer.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1 Eddy Lust
2 Mieke Syssauw
3 Tom Vlaeminck
4 Stefanie Platteau
5 Marleen Becarren
6 Alex Vanthournout
7 Dries Defossez
8 Lorian Develter
9 Valerie Vlaminck
10 Tommy Porte
11 Stan Roose
12 Jana Taelman
13 Claire Platteau
14 Zeno Verschaeve
15 Ben Windels
16 Fran D'Haeyere
17 Jody Schuermans
18 Jeremy Vandoorne
19 Benoit Houssin
20 Véronique Ducastel
21 Veronique Dewildeman
22 Stefaan Breyne
23 Xavier Cheneau
24 Natacha Beaucarne
25 Carine Desmet
26 Glenn Vanthournout
27 Joost Staelens
28 Ruth Vanhaezebrouck
29 Kathy Mistiaen
30 Jean-Marie Ghesquière
31 Michel Ponseele

Share Button

Op zondag 24 juni is Eddy Lust (Open VLD) de Zondaggast bij Jess FM.

Het interview is te beluisteren via FM 89.9 en www.jessfm.be. Nadien kan je het interview integraal beluisteren via www.menenkiest2018.be.

Beluister online reeds een fragment uit het interview:

Share Button